X

จิตอาสานครพนม ร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์สวนหลวง ร.๙ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช


วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดนครพนมร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณสวนหลวง ร.๙ ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญและมีที่มาจากวันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตมวรรษ และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตว่า วันนวมินทรมหาราช ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 รับทราบการกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครพนมจึงได้พร้อมใจกันมาร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้จำนวนมาก


โดยสวนหลวง ร.๙ เป็นสวนสาธารณะที่ชาวนครพนมใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกกำลังกาย เดิน วิ่ง และเล่นกีฬา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ทางด้านทิศเหนือ ตรงข้ามกับวัดสว่างสุวรรณาราม เดิมเรียกว่า สวนหนองแสง เป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายชนิดที่คอยให้ความร่มรื่นและร่มเงา กระทั่งในปี 2530 ชาวนครพนมได้มีการประชุมลงมติความเห็นชอบและช่วยกันปรับปรุง สร้างสวนหนองแสงขึ้นมาใหม่ เพื่อให้กลายเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงาม ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายได้ เป็นการเฉลิมฉลองในคราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยชาวนครพนมได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวนหนึ่งสบทบกับเงินของเทศบาลเมืองนครพนม ประมาณ 400,000-500,000 บาท เพื่อดำเนินการ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จได้มีการขอพระนามใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้พระนามว่า สวนหลวง ร.๙ และเปิดให้ทุกคนเข้าไปใช้บริการอย่างเป็นทางการได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2530 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน