X

‘ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 8’ เปิด “ศูนย์วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสมุนไพรฯ” – หารือโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง

ที่อาคารพัสดุ (ชั้น 4) โรงพยาบาลนครพนม คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำโดยนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพนม นำโดยนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม และนายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ในวาระปฏิบัติราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 โดยได้เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 8 (โรงพยาบาลนครพนม)”

โครงการความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสมุนไพร เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่จะพัฒนาเครือข่ายวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผน ซึ่งปัจจุบัน แพทย์แผนไทย และสมุนไพร สร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการ และสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายหน่วยงายนภาครัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการแพทย์และสมุนไพร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสาธารณสุข ที่ได้จากผลการศึกษาวิจัยของศูนย์วิจัยนี้

ทั้งนี้ หลังพิธีเปิด “ศูนย์วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 8 (โรงพยาบาลนครพนม)” ได้มีการประชุมนำเสนอภาพรวมผลการดำเนินงานและแผนการดำเนินงานของ “ศูนย์วิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์และสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 8” และการประเมินทางคลินิก เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี-จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ขนาด 19 ไมโครกรัม ในอาสาสมัครสุขภาพดี โดยนายแพทย์เกรียงไกร ประเสริฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ รวมทั้งการนำเสนอภาพรวม “โครงการพัฒนาการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนครพนม ประจำปี 2566” โดยนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ ได้มีการประชุมคณะทำงานการจัดทำโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง ภาระงาน หน่วยบริการพิเศษ และการเตรียมความพร้อมจัดทำแบบประเมินผลงาน (อวช.)

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน