X

‘องคมนตรี เปิดโครงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ฯ ที่ มจร.นครพนม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครพนม นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนาในอำเภอธาตุพนม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม วิทยากรจิตอาสา 904 นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดโครงการถวายการดูแลพระสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ฯ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดทำโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ดำเนินการตามโครงการในพื้นที่ 21 จังหวัด ที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ ใน 4 กิจกรรมสำคัญ กล่าวคือ 1) กิจกรรมพัฒนาผู้นำด้านสุขภาพประจำศาสนสถาน “1 ตำบล 1 ผู้นำด้านสุขภาพ” 2) กิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ “1 อำเภอ 10 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3) กิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนา และ 4) กิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลจัดบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย

วันนี้เป็นการเปิดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครพนม มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำศาสนา และคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย สามารถให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชนได้ รวมทั้งพัฒนาเป็นโรงพยาบาลนำร่องในการจัดบริการสำหรับพระสงฆ์อาพาธ

สำหรับกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประกอบด้วย การตรวจวัดสัญญาณชีพ ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจเลือด ตรวจฟัน ตรวจเอกซเรย์ บริการฉีดวัคซีน และพบแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีจุดถวายความรู้และหน่วยปฐมพยาบาล โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนาทุกศาสนา ในพื้นที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เข้ารับตรวจสุขภาพจำนวน 400 รูป/ท่าน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน