X

ป.ป.ช.นครพนม ป้องกันการทุจริตเชิงรุกขอข้อมูลโครงการขุดลอก 9.9 ล้าน ทต.บ้านแพง .

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เพื่อเข้าสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลตามแผนดำเนินงานโครงการงบอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตในพื้นที่ เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนดรพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันการทุจริตต่อไป มีนายสุพรรณ โกศล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพง นายพิชัย คำจันทร์ศรี รองปลัดเทศบาลตำบลบานแพง แทนปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค

.

ครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์พร้อมเก็บข้อมูล “โครงการขุดลอกหนองเครือเขา(ตอนบน)” สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านดอนติ้ว และหมู่ที่ 12 บ้านหัวหาด ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ปริมาณงานกว้างเฉลี่ย 265 เมตร ยาวเฉลี่ย 380 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.72 เมตร หรือปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 173,204 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 9,900,000 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาท) ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ

.

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม

www.nacc.go.th/nakhonphanom

facebook.com/nacc.nakhonphanom

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน