X

‘สสจ.นครพนม’ คุมเข้มไข้เลือดออก ประชุมกำกับติดตามฯ

‘สสจ.นครพนม’ คุมเข้มไข้เลือดออก ประชุมกำกับติดตามฯ เน้นย้ำ 5 อำเภอเสี่ยง เฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดฯ


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จัดการประชุมกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting กับเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออกใน รพ.สต.และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยนายดนัย เนวะมาตย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมร่มเกล้า ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นายดนัย เนวะมาตย์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 พฤษภาคม 2566 (ข้อมูลจาก ZR 506 Dashboard) เขตสุขภาพที่ 8 พบรายงานผู้ป่วยสะสม 252 ราย โดยมีรายงานผู้ป่วยสูงที่สุด คือ จังหวัดเลย หนองบัวลำภู และนครพนม ตามลำดับ สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม (ข้อมูลจากโปรแกรม 506) พบรายงานผู้ป่วยยืนยันสะสม 66 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 9.18 ประชากรต่อแสนคน ซึ่งมีผู้ป่วยสูงกว่าปีที่แล้ว 3.5 เท่า คาดการณ์ว่าปีนี้มีแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงขึ้น วันนี้จึงจัดให้มีการประชุมกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ผ่านระบบ Zoom Meeting กับเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยได้แจ้งให้ทราบข้อมูลพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่เฝ้าระวัง พร้อมรับทราบการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอศรีสงคราม โพนสวรรค์ นาหว้า ธาตุพนม และอำเภอเมือง โดยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน