X

นครพนม บูรณาการร่วมตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาวะวิถีพุทธ ดูแลพระสงฆ์ สามเณรและแม่ชีในพื้นที่

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระเทพวรมุณี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ครั้งที่ 1/2566 และการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการที่บ้าน วัด โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะร่วมกันพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพพระสงฆ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และบุคคลทั่วไปในระดับพื้นที่ มีการให้บริการพระสงฆ์ที่อาพาธแบบไร้รอยต่อ มีการพัฒนาวัดและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพสามารถป้องกันและควบคุมโรคที่อาจระบาดได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ให้เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยมีแผนการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง รองผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มพระสงฆ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธ เกิดขึ้นมาจากธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ที่มีการประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2560 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินการและทบทวนผลการขับเคลื่อนงานมาอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะมีการจัดทำฉบับใหม่ออกมาในวันวิสาขบูชาโลกที่จะถึงนี้ โดยช่วงนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับพระสงฆ์ในการสร้างนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ซึ่งศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธเป็นความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บและจัดทำฐานข้อมูลคณะสงฆ์ รวมทั้งคืนข้อมูลด้านสุขภาวะที่ได้ให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อร่วมกันสร้างและกำหนดนโยบายด้านสุขภาพในระดับพื้นที่

และช่วงนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสุขภาวะวิถีพุทธทั่วประเทศตามเขตปกครองคณะสงฆ์ 18 ภาคการปกครอง โดยคณะสงฆ์ภาค 10 ได้เลือกที่จะจัดตั้งที่อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในระบบสุขภาพ ตามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 8 อุดรธานีที่มีการคัดเลือกว่าเป็นหน่วยที่มีผลงานยอดเยี่ยม ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสริมศักยภาพศูนย์แห่งนี้ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะขยายผลไปยังศูนย์อื่น ๆ อีกอย่างน้อย 3 ศูนย์ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศ เป็นการสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยกิจกรรมหลัก ๆ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพคณะสงฆ์ทั้งพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ที่อาจจะออกมาในรูปแบบธรรมนูญพระสงฆ์ ออกมาในรูปแบบแผนพัฒนาสุขภาพตำบล หรือนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพอื่น ๆ ที่เป็นระดับพื้นที่ ที่มีทั้งการติดตาม ประเมินและหนุนเสริมศักยภาพตลอดเวลา

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน