X

จ.นครพนม ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันพิษ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 17 มี.ค.66  เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายวันชัย  จันทร์พร  ผวจ.นครพนม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5)  โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จ.นครพนม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่ ระดับที่ 1 PM2.5 มีค่าระหว่าง 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้หน่วยงานดำเนินงานตามภารกิจ ระดับที่ 2 PM2.5 มีค่าระหว่าง 51 – 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรให้ดำเนินมาตรการเข้มงวดขึ้น ระดับที่ 3 PM2.5 มีค่าระหว่าง  76 – 100  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้ ผวจ.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยใช้อำนาจกฎหมายที่เกี่ยวข้องควบคุมพื้นที่ ควบคุมแหล่งกำเนิดและกิจกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษ ระดับที่ 4 PM2.5 มีค่ามากกว่า 100  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  เสนอให้จัดการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอมาตรการต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ

นายวันชัย  จันทร์พร  ผวจ.นครพนม กล่าวว่า จากการประชุมเกี่ยวกับการป้องกัน PM2.5  จ.นครพนมมีการประชุมปัญหาเกี่ยวกับ PM2.5 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีค่า PM2.5 ค่อนข้างสูง ถึง ร้อยกว่า บางวันต่ำกว่า  ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน ได้มีการประชุมคณะกรรมการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง PM2.5 คือ การหาสาเหตุว่าเกิดขึ้นมากจากความร้อนต่าง ๆ ไม่มากเท่าไหร่มีการแจ้งอำเภอทุกอำเภอให้แจ้งประชาชนให้หยุดเผา เช่น เผาวัชพืช ตอซังข้าว จะทำให้เรื่องฝุ่นละอองลดน้อยลง สำหรับค่าที่สูง อาจจะพัดมาจากที่อื่น ที่ไม่ใช่ จ.นครพนมเอง  มีการออกประกาศห้ามเผาในพื้นที่เขตป่า บริเวณบ้านของตนเอง มีการตรวจควันดำของรถต่าง ๆ ถ้าเกินมาตรฐานแจ้งให้เจ้าของรถปรับปรุงรถ ให้ส่วนราชการดูแลรถของส่วนเราชการ รถบรรทุกหิน ดิน ทราย มีผ้าใบคลุม ขยะมูลฝอยห้ามมีการเผาขยะ เนื่องจากบ่อขยะมีหลายบ่อ  ถ้ามีการลุกไหม้จะทำให้เกิดมลพิษมากขึ้น สิ่งที่ขอความร่วมมือคือให้นายอำเภอแจ้งประชาชน ในการลดค่าฝุ่นต่าง ๆ ทำด้วยตนเองที่บ้าน เรื่องขยะ ไม่เผา การดูแลชุมชน การบรรทุก ยวดยานพาหนะต่าง ๆ จะทำให้มลพิษน้อยลง เป็นมาตรการที่ได้ประชุมกัน

มาตรการในการแก้ไขในเรื่องมลพิษ มีการออกกฎหมายบังคับ ของจังหวัด บังคับใช้กฎหมาย พรบ.การขนส่ง พรบ.บรรทุกหินทรายดิน อะไรที่ทำให้เกิดขึ้น จะต้องมีการคลุมผ้าใบ  เจ้าหน้าที่ฯ มีการดูแลอย่างเข้มงวด

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน