X

นครพนม : ความสำคัญของผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ


วันที่ 8 ก.พ.66 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่จังหวัดนครพนมมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้นการพัฒนาบ้านเมืองจึงต้องมีการปรับปรุงผังเมืองรวมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งทุกคนที่มาในวันนี้จะต้องมาช่วยกันพิจารณา วิเคราะห์ และกำหนดความเหมาะสม ว่าจุดไหนจะเป็นเขตบ้านพักอาศัย เป็นสถานที่ราชการ สถานที่สำหรับการลงทุน สถานที่ก่อสร้างอาคารพานิชย์ โรงแรม ร้านค้า และสถานที่อื่น ๆ โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็นสีต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของประชาชนทั่วไปในการใช้ประโยชน์ เพราะเมื่อประกาศใช้ไปแล้วทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งแต่ละสีจะกำหนดไว้ว่าสามารถดำเนินการในเรื่องใดได้บ้าง เรื่องใดไม่ได้บ้าง สำหรับร่างต้นแบบที่เห็นในวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการลงพื้นที่ไปศึกษา สอบถามประชาชนในเบื้องต้นไปแล้ว ก่อนนำมาทำเป็นร่างต้นแบบนี้ขึ้นมา ดังนั้นทุกคนทุกท่านที่มาในวันนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยกันกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครพนมที่ไม่ใช่เฉพาะ 5 ปี 10 ปี แต่จะเป็นการวางยาวถึง 20 -50 ปีข้างหน้า จึงขอให้ทุกคนได้ร่วมกันให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาจังหวัดนครพนมในอนาคต ซึ่งต่อไปในอนาคตจะมีนักลงทุนเข้ามาอีกเป็นจำนวนมาก เราเป็นเมืองรองที่มีสโลแกนใหม่ว่า มาเมืองรองไม่จองไม่มีที่พัก ดังนั้นจึงอยากเรียนว่าบ้านเรากำลังอยู่ในช่วงพัฒนาในทุกมิติและเชื่อแน่ว่าทุกคนอยากจะให้บ้านเมืองมีความเจริญทัดเทียมจังหวัดอื่น ๆ
ผังเมืองรวม เป็นเหมือนแผนที่ในการพัฒนาเมืองเชิงกายภาพ ที่หลายคนอาจจะมองว่าไกลตัวเอง ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อมีการประกาศใช้ทุกคนต้องทำตาม


ดังนั้นเมื่อมีการเปิดเวทีประชาคม เราทุกคนก็ควรที่จะไปเสนอความคิด ให้ความเห็น เพื่อที่จะได้เป็นไปตามความต้องการของตนเองและส่วนรวม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน