X

นครพนม’ เปิดโครงการรวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8

 

 

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จัดพิธีเปิด “โครงการรวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ 1,000 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ของเขตสุขภาพที่ 8 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รณรงค์คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดย อสม.” โดยผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 มีนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธีเปิดในพื้นที่ กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมประชุมฯ โดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานโดยนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อมรับชมการถ่ายทอดพิธีเปิดงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ และ Facebook Live โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ จังหวัดนครราชสีมา

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายของขวัญปีใหม่ “2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง พร้อมมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเป็นของขวัญปีใหม่ตลอดปี 2566 โดยการคัดกรอง และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มีการกิจสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

(อสม.) โดยมอบหมายให้ อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการคัดกรองสุขภาพ 9 ด้าน ด้วย Application สมาร์ท อสม. ครอบคลุมผู้สูงอายุ 12 ล้านคน คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาล 901 แห่งทั่วประเทศ บริการด้านสุขภาพและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย แว่นสายตา 500,000 ชิ้น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 5,000,000 ชิ้น ฟันเทียม 50,000 ราย และรากฟันเทียม 5,000 ราย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 จึงได้จัด “โครงการรวมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8” เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน ในการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน และสามารถร่วมวางแผนดูสุขภาพผู้สูงอายุ กับหมอคนที่ 2 และหมอคนที่ 3 รวมทั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน