X

นครพนม บูรณาการร่วมดูแลผู้พิการยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล

นครพนม บูรณาการร่วมดูแลผู้พิการยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่บ้านเลขที่ 63 ถนนทัศนปทุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม บูรณาการร่วมกับนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายนิวัติ เจียวิริยบุญญา นายกเทศนตรีเมืองนครพนม นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือครอบครัวนายสุทธี สารเสวตร อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถทำงานได้เพียงแขนข้างเดียว อีกทั้งอาศัยอยู่กับภรรยาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยรายได้ของครอบครัวมาจากการปลูกผักที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงขาย ทำให้ในแต่ละวันจึงมีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้มองเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพ มูลค่า 2,000.-บาท กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมที่ร่วมลงพื้นที่รวบรวมเงินส่วนตัวช่วยเหลือ 3,000 บาท ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เทศบาลเมืองนครพนม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และจัดเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าดูแลผู้ป่วย ขณะที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม มอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แพมเพิส พร้อมดำเนินการดูแลในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน