X

มูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช มอบผ้าห่มกันหนาว ผ่าน มทบ.210 ตามโครงการ “ร่วมใจ สู้ภัยหนาว” ประจำปี 2565

วันที่ 26 พ.ย.65 ที่ลานแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ประธานมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช /อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีส่งมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ร่วมใจ สู้ภัยหนาว” ประจำปี 2565 มี พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.210 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมี นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ อดีต รอง ผวจ.นครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม นายเทียมศักดิ์ เวียงศรีประเสริฐ เจ้าของโรงสีเทียมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธีพญาศรีสัตตนาคราช ร่วมในพิธีฯ

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทย เข้าสู่ฤดูหนาว มทบ.210 ได้ร่วมกับมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช ดำเนินโครงการ “ร่วมใจ สู้ภัยหนาว” ประจำปี 2565 เพื่อจัดหาผ้าห่มนำไปมอบให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยและอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยทาง มทบ.210 จะได้นำผ้าห่มไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน