X

อบจ.นครพนม จัดอบรมพิธีกร พิธีการ  รุ่น 3 เพิ่มศักยภาพผู้นำแห่งอนาคตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 13 สิงหาคม 2565  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม นาย ศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 3 จำนวน 100  คน มีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น แกนนำมวลชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์กรความรู้ ของผู้นำในการพัฒนาตนเองจากภายใน มีจริยธรรม คุณธรรม เป็นผู้นำที่อุทิศตนและมุ่งมั่นต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการสื่อสารการทำงานของตนเองสู่สังคมได้เป็นอย่างดี  ซึ่งในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความเป็นผู้นำ การเขียนสคริปต์ และเทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ มีจิตวิทยาการพูดหรือให้ผู้ฟังคล้อยตาม   โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้ ความสามารถด้านพิธีกร-พิธีการมีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านพิธีกร-พิธีการ มาให้ความรู้และฝึกแนวทางการเป็นพิธีกรมืออาชีพให้แก่ผู้ร่วมอบรมในครั้งนี้

ด้านนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 ส.ส.พรรคภูมิใจไทย นครพนม เขต 1 กล่าวว่าผมรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการอบรมครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นพิธีกร – พิธีการ ในงานต่างการพัฒนาการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น แกนนำมวลชนได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ    ผมในฐานะประธานสภาคนที่ 2 ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมขอเป็นกำลังใจและขอให้ความมั่นใจว่า ผมจะผลักดันมาตรการและนโยบายต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดนครพนม ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งจะขยายโอกาสการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อให้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและที่สำคัญเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย  ผมขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่จัดโครงการดีดีเช่นนี้ขึ้นมา  ขอบคุณสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมและคณะวิทยากรเป็นอย่างสูงที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในครั้งนี้ ด้วย

 

 

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน