X

จิตอาสานครพนม หลอมรวมใจพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ

จิตอาสานครพนม หลอมรวมใจพัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านทางหลวง สร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 จังหวัดนครพนม นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภารรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการร่วมกันพัฒนาพื้นที่สร้างแหล่งเรียนรู้ การเกษตร ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ที่บริเวณโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โดยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านทางหลวง ตำบลบ้านแก้ง เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและขาดรายได้จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ให้มีรายได้และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทำให้ทุกคนมีแหล่งอาหารที่มีมั่นคงถาวรและมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ทั้งเป็นฟาร์มตัวอย่างในการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและสถานที่ให้ความรู้ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้มาเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาแปลงเกษตรของตนเอง ทำให้ทุกคนมีแหล่งอาหารที่มั่งคง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน