X

จังหวัดนครพนม จับฉลากรายชื่อตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล(รายสำรอง) ปี 2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการจับรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนสำรองให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามที่จังหวัดนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขายสลากเพื่อขึ้นทะเบียนสำรองเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาคของจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 โดยให้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม (กลุ่มการเงินและบัญชี) ซึ่งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร การประกาศผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน การพิจารณาการอุทธรณ์คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้อง ผลการพิจารณาของคณะทำงานตรวจสอบผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล(รายสำรอง) ปรากฎว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 3,111 ราย จึงได้จัดการจับรายชื่อขึ้นในวันนี้

และเพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรม โปร่งใสในทุกขั้นตอน ก่อนเริ่มดำเนินการ ประธานในพิธีจึงได้มีการชี้แจงถึงขั้นตอนทั้งหมดที่จะทำในวันนี้ จากนั้นจึงให้คณะหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนที่มีความประสงค์จะขายสลากฯ ร่วมกันตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ผ่านการพิจารณา ว่ามีชื่อและหมายเลขตรงกับเอกสารที่จะทำฉลาก เมื่อตรวจสอบถูกต้องตรงกันหมดแล้ว เจ้าหน้าที่จึงนำมาทำฉลากรายชื่อ พร้อมกับทำฉลากลำดับ 1-10 ขึ้นมาคละกับฉลากเปล่าอีกหนึ่งชุด เพื่อให้ผู้มีความประสงค์จะขายสลากฯ ได้จับเพื่อเป็นตัวแทนของทุกคน เข้าจับฉลากรายชื่อ โดยผู้ที่ได้หมายเลข 1จะเป็นผู้ที่จับฉลากรายชื่อให้ลำดับที่ 1- 10 คนที่ 2 จับรายชื่อลำดับที่ 11- 20 คนที่ 3 จับลำดับรายชื่อ 21-30 ซึ่งเมื่อครบ 10 คน จะได้ 100 รายชื่อพอดีตามโควตา ที่จังหวัดนครพนมและสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมได้รับ จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ โดยหลังจากนี้ทางจังหวัดนครพนมจะมีการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติบัญชีสำรองดังกล่าว และติดประกาศรายชื่อที่หน้าห้องเสมียนตราจังหวัดนครพนม โดยบัญชีสำรองนี้จะมีอายุ 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน