X

WALK RUN BIKE 8 สนามนครพนม เปิดรับสมัครแล้ว เดิน-วิ่ง 10 กม.ปั่นจักรยาน 30 กม.

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค ครั้งที่ 6/2565” โดยมีนายประหยัด รูปคม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม พร้อม ดร.มารดี ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมฯ ประชุมผ่านระบบออนไลน์ระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ “ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” โดย รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท ประธานที่ประชุม และประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ซึ่งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบภาพรวมการจัดงานแถลงข่าว “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” และร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม

สำหรับ WALK RUN BIKE 8 สนามนครพนม ผู้จัดงานโดยจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดวันวิ่ง วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 จุดปล่อยตัวบริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช เส้นทางเดิน-วิ่ง Fun Run ระยะ 10 กิโลเมตร ไป-กลับ ตั้งแต่ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถึงโบสถ์นักบุญแอนนา เส้นทางปั่นจักรยาน ระยะ 30 กิโลเมตร ตั้งแต่ลานพญาศรีสัตตนาคราช ถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เปิดรับสมัคร 7 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2565 เวลา 23.59 น. หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน เดิน วิ่ง Fun Run 10 กม. และปั่นจักรยาน 30 กม. ค่าสมัคร 300 บาท ช่องทางการรับชุดแข่งขัน รับด้วยตนเอง วันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2565 ณ หน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช/สสจ.นครพนม รับ (เสื้อและเบอร์บิบ) ทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง 60 บาท/ซองค่าสมัครและช่องทางการชำระเงิน ค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารการชำระออนไลน์ ขึ้นอยู่กับช่องทางการสมัคร (รายละเอียดระบุก่อนชำระเงิน) กติกาการร่วมกิจกรรม ใช้กฎกติกาสากลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) ถ้วยพระราชทาน รางวัลสนับสนุนจากภาครัฐ และของที่ระลึก ถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ชนะเลิศ” ด้านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมออกกาลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี “ชนะเลิศ” ด้านการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้โรคโรคหลอดเลือดสมอง โล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รางวัลชมเชย อันดับ 1 และรางวัลชมเชย อันดับ 2 โล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 22 รางวัล คือ เมืองกีฬา 16 จังหวัด จำนวน 6 รางวัล จังหวัดอื่น ๆ 61 จังหวัด จำนวน 10 รางวัล และ Over All ชาย และ Over All หญิง จำนวน 6 รางวัล

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน