X

อบจ.นครพนม จัดโครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด

อบจ.นครพนม จัดโครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2

วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานใน พิธีเปิด และพิธีปิดโครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2

วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 จากการจมน้ำ เฉลี่ยปีละ 1,500 คน หมายถึงวันละเกือบ 4 คน โดยเป็น จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิต เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีมากถึงร้อยละ 20 และเป็นเด็กช่วงอายุ 5 ถึง 9 ปี เสียชีวิตมากที่สุด โดยพบการเสียชีวิต ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว

โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันกำหนดมาตรการสร้างความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาภายใต้ ยุทธศาสตร์ “ผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” ด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ “เล่นน้ำเป็น ปลอดภัย ช่วยเหลือได้” เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การสร้างเสริมทักษะวิธีการเอาตัวรอดจากการประสบเหตุ ทางน้ำ การช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกวิธี ปลอดภัยต่อผู้ช่วยเหลือ ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น หรือที่เรียกว่าการทำ CPR เพื่อช่วยเหลือคนจมน้ำที่ไม่หายใจฝึกการกลั้นลมหายใจในน้ำ ฝึกลอยตัวในน้ำด้วยท่าพื้นฐาน และฝึกทักษะว่ายน้ำเบื้องต้น

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ตระหนักถึงอันตรายจากแหล่งน้ำ และปลูกฝัง กฎแห่งความปลอดภัยทางน้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในน้ำเป็นลำดับแรกได้ด้วยตนเองขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้เด็กนักเรียน เข้าใจขั้นตอนและวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการว่ายน้ำที่ถูกต้อง โดยได้รับความอนุเคราะห์สระว่ายน้ำจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมในการคัดเลือก กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม จาก 6 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวมจำนวน 60 คน โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์บำรุง อำเภอโพนสวรรค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม อำเภอนาหว้า โรงเรียนบ้านแพงวิทยาคม อำเภอบ้านแพง โรงเรียนนาทมวิทยาคม อำเภอนาทม จ.นครพนม โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ได้มีการสาธิตการช่วยเหลือคนจมน้ำ โดยวิทยากรของ อบจ.นครพนม และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ อบรมและรับความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิตรอด สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม กล่าวว่า รู้สึกพึงพอใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ และได้มีการฝึกอบรม ครบ 12 อำเภอ ของ จ.นครพนม รุ่นที่ 1 เมื่อ วันที่ 23 ก.ค.65 โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา และโรงเรียนเรณูนครพนมววิทยานุกูล นอกจากโครงการฯ นี้แล้ว ทาง อบจ.ยังมีอีกหลายโครงการที่จะดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติด อัคคีภัย การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม มีอันตรายรอบตัว ทุกโครงการจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน