X

นครพนม สสว.ร่วม 5 เอกชนรวมพลังสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการส่งเสริม SME ในพื้นที่

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมบลูโซเซียล โรงแรมบลู อ.เมือง จ.นครพนม นางกนกกร เอี่ยมเพชร์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายงานพื้นที่และเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของอาสาสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) นครพนม โดยมีนายวรสม ศิริตัง ผู้จัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกล่าวรายงาน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างสสวกับ 5 เครือข่ายภาคเอกชนประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติและสมาพันธ์ SME ไทยซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ sme ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านต่างๆในพื้นที่ร่วมเป็นอาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ อสสว. เพื่อสร้างเครือข่ายในจังหวัดและร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริม msme ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ถือว่าเป็นอีกเวทีหนึ่งที่สสว. ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆของ อสสว. เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากับโอกาสทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ SME พื้นที่ซึ่งมีองค์กรภาคเอกชนและ อสสว. เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดย สสว. มอบให้ศูนย์ กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดสกลนครทำหน้าที่ประสานความร่วมมือและจัดกาตเสวนา อสสว[email protected]นครพนม โดยได้รับเกียรติจากผู้แทน 5 เครือข่ายองค์กรเอกชนร่วมเป็นวิทยากรซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับ SME ในพื้นที่ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจและปรับตัวทางธุรกิจในสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงโอกาสด้านเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนมาตรฐานผลิตภัณฑ์รวมถึงวัฒนธรรมของคู่ค้าซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาจากหลายหน่วยงานเพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่ในงานนี้ยังมีการออกร้านจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดนครพนม จำนวนมาก

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน