X

ศาลจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

ศาลจังหวัดนครพนม ประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่ศาลจังหวัดนครพนม นายวัลลภ แก้วลอยมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดนครพนม นักศึกษาวิชากฎหมาย ร่วมประกอบพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565

เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญคุณความดีเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นอเนกประการ พระเกียรติคุณ และพระปรีชาญาณของพระองค์เป็นที่ประจักษ์แพร่หลายและมากสุดล้นพ้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2417 ทรงศึกษาสำเร็จปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด แล้วทรงศึกษากฎหมายไทยในภายหลัง โดยมีขุนหลวงพระยาไกรสี (เปล่ง เวภาระ) เป็นพระอาจารย์ เคยทรงดำรงตำแหน่งสภานายกในกองข้าหลวงพิเศษ เพื่อจัดการแก้ไขธรรมเนียมศาลยุติธรรมหัวเมืองทั้งปวง และสะสางคดีความทั่วราชอาณาจักร พระองค์ทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทรงสอนกฎหมายด้วยพระองค์เอง ผู้เรียนสำเร็จได้รับเรียกเป็นเนติบัณฑิต ปฐมกำเนิดแห่งคำว่า “เนติบัณฑิตไทย” ในปัจจุบัน พระองค์ทรงมุ่งพระทัยที่จะทำงานให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองมากกว่าที่จะสนพระทัยในเรื่องส่วนพระองค์ ทรงมีพระทัยเมตตาแก่บุคคลทั่ว ๆ ไป ทรงยึดหลักความยุติธรรม อันเป็นธรรมประจำพระทัยของพระองค์ ไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชัง ทรงละความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในพระทัยของพระองค์เลย ทรงมีพระคุณต่อประเทศชาติและต่อนักกฎหมายทั้งปวงเป็นอเนกประการ ด้วยพระเกียรติคุณอันสุดจะพรรณนา ทำให้นักกฎหมายและประชาชนทั่วไปขนานนามพระองค์ท่านว่า “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน