X

เกษตรนครพนม ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ มุ่งสู่การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน

เกษตรนครพนม ขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ มุ่งสู่การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีต่อเนื่อง ‘ส่งเสริมการเกษตร’

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีออนไลน์ติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การปรับเปลี่ยนวิธีการและปรับตัวในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ โดยเฉพาะสำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้มารับบริการด้านการเกษตรต่างๆ โดยมีอำเภอจำนวน 6 อำเภอที่เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ ได้แก่ อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.นาแก อ.วังยาง อ.เมืองนครพนม และ อ.ปลาปาก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีต่าง สิ่งสำคัญคือการสื่อสารที่นับว่ามีความสำคัญมาก เพราะเนื่องจากรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ที่ผ่านสื่อออนไลน์ทำให้ง่าย รวดเร็ว และสะดวก ประหยัดเวลา และสามารถทำได้ง่าย ทำให้เจ้าหน้าที่สารถสามารถสื่อสารการทำงานและขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจะต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างมากมายให้เกิดประโยชน์ เกิดการต่อยอดไปสู่การสื่อสารในระดับพี่กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือด้านการเกษตรอย่างเท่าทันสถานการณ์ โดยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ยืดแนวทางการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานและมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาและส่งเสริมภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน