X

นครพนม มอบวิวแชร์พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมาพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดนครพนมจึงได้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่วนในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยกิจกรรมจะมีทั้งการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ผ่านการสำรวจและประเมินของแต่ละอำเภอแล้วว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากเป็นการร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือ และไม่ได้มีงบประมาณเหมือนโครงการทั่วไป และอีกกิจกรรมคือการจัดหาวิวแชร์ให้กับผู้ที่เดินไม่ได้ เดินไม่สะดวก หรืออาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ยังพอเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้ ให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสออกมาข้างนอกบ้าน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและชื่นชมธรรมชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาวะของจิตใจทั้งผู้ดูแล ผู้ป่วย และผู้พิการ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมได้มีการประชุม ปรึกษาหารือในทุกภาคส่วน และร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ หาข้อมูล จนได้ข้อสรุปเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนโครงการไปสู่จุดหมายโดยเร็วที่สุด ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทำให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมมีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในวันนี้ได้ร่วมกับทางอำเภอธาตุพนม ลงพื้นที่บ้านต้องใต้ ตำบลฝั่งแดง เพื่อส่งมอบวิวแชร์ที่จัดหามาได้ให้กับนายสถาพร มาลาทอง อายุ 22 ปี ที่ป่วยพิการไม่สามารถเดินได้ อาศัยใช้รถเข็นคันโยกในการเดินทางออกไปข้างนอก แต่กว่าจะขึ้นนั่งบนรถได้ก็มีความลำบากเพราะรถมีขนาดที่สูงและต้องมีคนคอยพยุง แต่ถ้าเป็นรถวิวแชร์ที่นำมามอบให้จะสะดวกมากยิ่งขึ้น และมอบให้นายทักษิณ โสมแพง อายุ 49 ปี ซึ่งป่วยพิการเดินไม่ได้แต่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และด้วยจิตอันเป็นกุศล ในทุกๆ เช้า จะชอบออกไปทำความสะอาด กวาดลานวัดอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อได้รับรถวิวแชร์ไปแล้ว จะยิ่งทำให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น เพราะรถคันเดิมที่ใช้อยู่ มีการชำรุดในบางจุด

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน