X

ทหารพรานที่ 21 จัดกำลังพลช่วยชาวบ้านปักดำข้าวนาปี

 


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.พล.ร.3/ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี , พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผบ.บก.ควบคุมที่ 1 และ พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 ได้รับทราบว่าเกษตรกรชาวนาในพื้นที่รับผิดชอบมีการขาดแคลนแรงงานในด้านการทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว ถอนกล้า เพื่อนำมาปักดำนาข้าวนาปีเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่ 2109 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 นำทีมโดย ร้อยเอก ธนากร นาเหล็ก ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 2109 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 พร้อมด้วยกำลังพล ทำการเข้าให้การช่วยเหลือด้านแรงงานแก่ราษฎร จำนวน 2 ครอบครัว ในการลงแขกดำนาข้าวนาปี ในแปลงนาข้าวนาปี ของ นายไชชนะ บุญศรี อายุ 58 ปี บ้านเลขที่ 32/2 บ้านท่าหนามแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เนื้อที่จำนวน 7 ไร่ และนางมลัย แสนไชย อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 8/1 บ้านแก้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เนื้อที่จำนวน 7 ไร่ รวม 14 ไร่

เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านแรงงาน ช่วยในการแบ่งเบาภาระ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานในการปักดำนา ในสถานการณ์ที่ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนแรงงานในด้านการทำเกษตรกรรม ปลูกข้าว ถอนกล้า เพื่อนำมาปักดำนาข้าวนาปีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยฟื้นฟู สืบสาน รักษา ต่อยอดประเพณีการลงแขกดำนา ซึ่งเป็นประเพณีโบราณคู่กับคนไทยมาตั้งแต่โบราณสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับราษฎรในพื้นที่ ตามนโยบายของ ผบ.ฉก.ทพ.21 “เพราะทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ในทุกโอกาส” การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราษฎรที่มาร่วมลงแขกดำนา และเจ้าของที่นา มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก พร้อมขอบคุณที่หน่วยให้การช่วยเหลือแก่ราษฎรด้วยดีตลอดมา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน