X

จังหวัดนครพนม พร้อมใจแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานอ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) และนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกันแสดงจุดยืนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด และชมนิทรรศการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ก่อนที่จะแถลงผลการดำเนินงานในการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ที่ได้บูรณาการหน่วยความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง ของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม เพื่อกำจัดยาเสพติดให้หมดไปและเป็นไปตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการ ในรอบปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยผลงานที่ผ่านมามีการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่รัฐไปแล้ว 28 หน่วยงาน จำนวน 1,697 คน ไม่พบสารเสพติด ขณะเดียวกันก็มีการสร้างที่พื้นปลอดภัยด้วยการออกตรวจพื้นที่เสี่ยง จัดระเบียบสังคมในสถานบริการ หอพัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านคาราโอเกะ พื้นที่สาธารณะ รวม 624 แห่ง จากการออกตรวจ 269 ครั้ง ส่วนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการและสาสนสถาน มีการออกตรวจสถานประกอบการ จำนวน 17 แห่ง ตรวจปัสสาวะพนักงานและลูกจ้าง รวม 456 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ขณะที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตั้งเวรยามในพื้นที่เพ่งเล็งและตามแนวฝั่งแม่น้ำโขง ในพื้นที่ 118 หมู่บ้าน รวม 1,771 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการจนนำไปสู่การจับกุม รวม2,767 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้ 2,744 คน เป็นของกลางยาบ้ารวม 8,218,669 เม็ด ยาไอซ์ 722 กิโลกรัม กัญชา 12,265 กิโลกรัม เคตามีน 180 กิโลกรัม ฝิ่น 1 กิโลกรัม และเฮโรอีน 755 กรัม รวมทั้งมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลการยึดทรัพย์กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดได้จำนวน 35 ราย เป็นมูลค่า 6,438,670 บาท ส่วนด้านการบำบัดรักษามีการดำเนินการไปแล้ว 385 ราย แบ่งเป็นระบบสมัครใจ 216 คน ระบบบังคับบำบัด 13 ราย ระบบต้องโทษ 156 ราย รวมถึงมีการน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาใช้ในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ภายใต้ คำขวัญ “ชาวนครพนมมีสุข ด้วยวิถี TO BE NUMBER ONE ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกัน ช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งและดี จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ จำนวน 8 ชมรม จากการส่งเข้าแข่งขัน 13 ชมรม

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนครพนมแบบครบวงจร ในพื้นที่หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง นำร่อง 20 หมู่บ้าน และเตรียมขยายผลเพิ่มเติมอีกอย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน รวมทั้งมีการจัดระเบียบเรือประมงพื้นบ้านที่ใช้ประโยชน์ในแม่น้ำโขง เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผู้ครอบครองเรือ เนื่องจากเกิดปัญหาการลักลอบใช้เรือประมงเป็นพาหนะในการลำเลียงยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนมยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแผนการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับสังคม สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ทำให้ทุกคนมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติด

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน