X

จิตเวชนครพนมฯ จัดประชุมคณะกรรมการ EOC ครั้งที่ 11/65 เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุพล รุจิรพิพัฒน์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นายแพทย์ปรีชา งามสำโรง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (EOC) ครั้งที่ 11/2565” เพื่อร่วมทบทวนมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้แก่ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID-Free Setting) การบริหารจัดการด้านวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และแนวทางในการบริหารอัตรากำลังของกลุ่มภารกิจการพยาบาล

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน