X

วพบ.นครพนม จัดโครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ประจำปี 2565

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมพลตำรวจเอกสนอง วัฒนวรางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการส่งเสริมหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ ประจำปี 2565

โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นครพนม ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ส่งเสริมธรรมถิบาลในการบริการจัดการ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม กล่าวรายงาน

โครงการส่งเสริมหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มีความรู้ความเข้าในในเรื่องหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ อีกทั้งให้เกิดความตระหนักในการนำหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมฯ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน