X

นครพนม สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเวทีสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ที่จังหวัดนครพนม นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออนุวัติการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องที่ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชูพงศ์ คำจวง ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 300 คน ร่วมกิจกรรม

โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจในการถ่ายโอน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวน 512 แห่ง จากนั้นเป็นการเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ รูปแบบการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในทุกมิติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และระดมความคิดเห็นในประเด็นการเที่ยวอีสาน สานศรัทธา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน แนวทางส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสานปี 2565-2566 แนวทางการบริหารการประกอบกิจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอีสาน เพื่อเร่งรัดการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนที่ทุกคนจะได้ร่วมกันลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมในจุดสำคัญต่างๆ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน