X

สหกรณ์ฯ นครพนมร่วมออก จว.เคลื่อนที่ แนะนำผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง


ณ โรงเรียนบ้านเหล่าบะดา หมู่ที่ 5 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม นายอร่าม สุวรรณมาโจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ เข้าร่วมออกบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดนครพนม” ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในการนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนมได้จัดนิทรรศการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับสหกรณ์ การแจกเอกสารเผยแพร่และเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน รวมถึงนำผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ในพื้นที่ มาร่วมจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายภายในงานครั้งนี้ด้วย

โดยในการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มีการแนะนำส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้รู้จักถึงหน้าที่ของแต่ละหน่วย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการของแต่ละคน รวมถึงตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของประชาชน ทั้งยังได้นำเอานโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ เป็นการสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ


จากนั้นร่วมกันมอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ให้กับผู้นำชุมชนเพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของแต่ละหมู่บ้านเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉิน จำนวน 10 ราย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 40 ราย มอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนให้ได้ใช้ปั่นมาเรียนหนังสือ มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ในการออกกำลังกาย และมอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปรับบริการตามจุดต่าง ๆ ประกอบไปด้วย จุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครพนม ที่คณะแพทย์ได้นำเครื่องมือและอุปกรณ์สาธารณสุขต่าง ๆ มาให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำทันตกรรม ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ และฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด


ส่วนจุดอื่น ๆ ก็เป็นการให้บริการของหน่วยงาน ที่ได้นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เห็น ได้ศึกษาและแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ที่ดิน การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้คำแนะนำในเรื่องที่ดิน การเลือกใช้พลังงานและระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ การทำบัตรประชาชน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม การทำประกันสังคม การวางแผนออมกับ กอช. การแจกพันธุ์ต้นไม้ แจกแว่นสายตา แจกแบบสำหรับสร้างบ้าน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การให้บริการตัดผม การขึ้นทะเบียนและทำหมันสัตว์ และการฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างทักษะให้กับประชาชนได้นำไปหารายได้ นอกจากนี้ยังมีการออกบูธจำหน่ายจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าทางการเกษตร และสินค้า OTOP เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อไปใช้ในครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน