X

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ”

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ” ทั้งแบบแบบ Onsite และ Online เพิ่มเป้าหมายต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่

วันที่20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ เข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ และร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประชุมในระบบออนไลน์ได้อย่างเข้าใจและสามารถปรับใช้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด – 19 ให้มีประสิทธิภาพ


นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีการเปิดเวทีแบบ Onsite และ Online เพื่อถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ” ที่มุ่งต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การการทำงาน สำหรับประเด็นหลักในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน คือ “การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสถานีเรียนรู้


จำนวน 5 สถานี ได้แก่ 1. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์ DOA -TH50, BT (DOA – 1), BS (DOA – 24) 2. การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย 3. การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต แหนแดง 4. การผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต 5. การผลิตเห็ดเรืองแสงสิริรัศมี

สำหรับในปัจจุบันการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับรูปแบบในการดำเนินงานโดยเน้นการใช้ช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่เองจะต้องมีการปรับตัวและใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรในการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการผลิตที่ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในการจัดเวทีในครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่มากยิ่งขึ้น และเกิดการต่อยอดไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน