X

“เจ้าคุณเพชร”วางศิลาฤกษ์“พระธาตุแสงนคร” ในวันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล

“เจ้าคุณเพชร”วางศิลาฤกษ์“พระธาตุแสงนคร” ในวันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ใต้ฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อัศจรรย์ 100 ปีที่แล้วแม่ทัพเวียงจันทน์สร้างพระธาตุนคร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน มาบรรจบกัน พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจไปทำบุญตักบาตร รักษาศีล และเวียนเทียนที่สืบเนื่องมานับพันปี ขณะเดียวกันทางวัดสว่างสุวรรณาราม โดยพระราชสิริวัฒน์ (หรือเจ้าคุณเพชร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม(มหานิกาย)/เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม ถือเอาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อสร้างพระธาตุแสงนคร ขนาดความสูง 29 เมตร(ยังไม่รวมยอดฉัตร) มูลค่าการก่อสร้างประมาณการเบื้องต้น 12,000,000 บาท
โดยทางวัดใช้พื้นที่บริเวณลานกว้างหน้าพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นสถานที่ก่อสร้าง ฐานขุดหลุม 9 หลุม เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป พระผง พระพิมพ์ จำนวน 84,000 องค์ เท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งเป็นวินัยปิฎก 21,000 สุตตันตปิฎก 21,000 และอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์ นอกจากนี้มีพุทธศาสนิกชนมีแก้ว แหวน เงิน ทอง ตลอดจนของมีค่า รวมถึงศาสตราวุธโบราณ บรรจุลงในฐานพระธาตุแสงนครนี้ด้วย โดยมีนางรำจากโรงเรียนนครพนมวิทยาคม ร่วมกับอีก 3 ชนเผ่าในจังหวัดนครพนม ได้แก่ ชนเผ่ากะเลิง,ไทยกวน และไทยตาด ร่วมรำถวายบูชาในครั้งนี้ด้วย

พระราชสิริวัฒน์ หรือเจ้าคุณเพชร เปิดเผยกับศิษยานุศิษย์ในการสร้างพระธาตุแสงนครพนม ว่า เป็นประเพณีของพ่อแม่ ครู อาจารย์ ที่ท่านได้วางแนวทางการสืบสานพระพุทธศาสนาเอาไว้ เมื่อมีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดถ้าวัดที่จำพรรษาอยู่ยังไม่มีพระธาตุท่านก็จะสร้างพระธาตุไว้เพื่อเป็นปูชนียสถานแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นบุญญาบารมี รวมถึงการได้บรรจุอัฐิพระบรมสารีริกธาตุอรหันตธาตุบูรพาจารย์

ส่วนที่มาของชื่อแสงนครนั้น พระราช ฯ เล่าว่าแสงมาจากถิ่นที่อยู่ ต.หนองแสง ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดและปริมณฑลอันเป็นที่ดำรงชีวิตของชุมชน เป็นแสงตะวันแสงแรกที่เห็นก่อนใครในอรุณรุ่งของวันใหม่ และแสงสว่างแห่งปัญญาหรือแสงธรรมนำทางชีวิต ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง ติดต่อได้ที่ โทร085-3347385 พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข 093-5651250 พระมหาวรุฒ ติกฺขวีโร


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม ว่า เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก ย้อนไปเมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา พระยามหาอำมาตย์ (ป้อม) แม่ทัพจากเมืองเวียงจันทน์ ได้สร้างพระธาตุนครขึ้นที่ริมแม่น้ำโขง วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนมในปัจจุบัน โดยจำลองแบบมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม ใช้เวลาสร้างประมาณสองปี แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465 ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุ พร้อมพระพุทธรูปทองคำ เงิน และของมีค่าต่างๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในสมัยนั้นนำมาถวาย และพระธาตุนครยังเป็นพระธาตุประจำผู้เกิดวันเสาร์อีกด้วย

 


กาลเวลาล่วงเลยมาถึง 100 ปีพอดี พระราชสิริวัฒน์ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม/เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม เป็นแม่ทัพใหญ่ชักชวนสาธุชนร่วมก่อสร้างพระธาตุแสงนคร ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยกำหนดวันวิสาขบูชาเป็นฤกษ์มหามงคล

อนึ่ง องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก เรียกว่า Vesak Day โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา และมีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 โดยให้เหตุผลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษ ผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ศาสนิกชนทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา และได้กำหนดวันวิสาขบูชาถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระบรมศาสดา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน