X

รมว.ทส.ลงพื้นที่นครพนม ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลให้เกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลบ้านค้อ

วันที่ 9 เมษายน 2565  ที่จังหวัดนครพนม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่บ้านห้วยไหพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ เพื่อส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ รูปแบบที่ 2 งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบเงินกู้) ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลบ้านค้อได้ใช้งาน ตามแนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมไทย สร้างแนวทางช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร ทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง โดยมุ่งพื้นที่เป้าหมายเป็นเกษตรกรชุมชนนอกเขตชลประทานและพื้นที่หาน้ำยาก เพราะต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด ภายหลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการเจาะบ่อบาดาล รวมถึงติดตั้งระบบสูบน้ำและส่งน้ำจนแล้วเสร็จ โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ต้องถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริพระราชทานแนวทางในการแก้ปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับพสกนิกรชาวไทยโดยการใช้น้ำบาดาล รวมถึงเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม ซึ่งในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาดำเนินการตามพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในจังหวัดนครพนมและในภาคอีสานนั้นยังมีศักยภาพน้ำอย่างมหาศาลในหลายๆ พื้นที่ อย่างในอำเภอโพนสวรรค์แห่งนี้เจาะลงไปเพียง 60 กว่าเมตร หรือบางบ่อ 50 กว่าเมตรก็เจอน้ำแล้ว เพราะฉะนั้นจึงอยากฝากให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากน้ำนี้ ขอให้ใช้อย่างประหยัดเพราะน้ำบาดาลไม่ใช่ว่าใช้แล้วไม่มีวันหมด จึงอยากให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์มากที่สุดในการใช้น้ำบาดาล เพื่อการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจในพื้นที่ และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะน้ำบาดาล ที่ลึกขึ้น หรือการสำรวจการขุดเจาะที่แม่นยำขึ้น ทำให้มั่นใจว่าในปีนี้จะสามารถ แก้ปัญหาน้ำอุปโภคเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตรได้อีกหลายพื้นที่ในจังหวัดนครพนมและในประเทศ สำหรับโครงการที่เดินทางมามอบในวันนี้เป็นการขุดบ่อบาดาลที่มีขนาดความลึก 56 – 62 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 4 บ่อ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ พร้อมเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 8 กิโลวัตต์ จำนวน 4 ชุด ถังเก็บน้ำขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และท่อกระจายน้ำความยาวรวม 2,400 เมตร โดยภายหลังการส่งมอบในวันนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะเข้ามาดูแลบำรุงรักษา รวมถึงถ่ายทอดความรู้ เทคนิควิธีการใช้งานให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นจะมีการส่งมอบต่อให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อเพื่อรับผิดชอบต่อ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน