X

ผาเป้า-ผาแดง เส้นทางผจญภัยขวัญใจสาย adventure และจุดชมวิวสุด Unseen บนเทือกเขาภูพาน

ผาเป้า-ผาแดง เส้นทางผจญภัยขวัญใจสาย adventure และจุดชมวิวสุด Unseen บนเทือกเขาภูพาน นอภ.นำร่องเปิดชุมชนท่องเที่ยว ตามรอยประวัติศาสตร์การสู้รบ คู่วัฒนธรรมประเพณี

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ วัดศรีบุญเรือง หมู่ 6 ต.โพนงาม ต.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม นายกชภูมิ สำลี นายอำเภอนาแก พร้อมด้วย นางงามตา ยืนยง พัฒนาการอำเภอนาแก นายวีระพงษ์ วงค์ศรียา  กำนันตำบลหนองบ่อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายล,ฝ่ายปกครอง,ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพโอทอป  (OTOP) ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 และกิจกรรมงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ให้มีศักยภาพในการนำอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านมาต่อยอดยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เป็นการนำร่องชุมชนบ้านโพนงาม หมู่ 6 ต.หนองบ่อ นี้ เป็นแห่งแรกของจังหวัดนครพนม เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีจุดขายในเรื่อง การนำอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านมาสร้างรายได้ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาชีพ รวมถึงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชื่อมโยงจุดชมวิวผาเป้า ซึ่งเป็นผาหินที่สามารถมองเห็นพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงแบบ 360 องศา อาทิ กาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร  ถือเป็นอันซีน (Unseen) อีกแห่งของจังหวัดนครพนม

การเปิดงานในครั้งนี้ ได้ร่วมกันนำประชาชน นักท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน เยี่ยมชม กลุ่มอาชีพตามฐานต่างๆ ในชุมชนที่มาจากอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน ต่อยอดมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปสร้างรายได้ให้กับชุมชน อาทิ การปลูกชาแก่นตะวัน เพื่อนำมาแปรรูปทำชาเพื่อสุขภาพ การทำขันหมากเบ็งตามประเพณีอีสาน เพื่อนำไปทำพิธีทางศาสนา การนวดแผนโบราณ การทำเครื่องจักรสาน การปลูกผักหวาน การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำเมนูเด็ดอาหารอีสานพื้นบ้าน การปลูกฝ้ายนำมาอิ้วเป็นเส้นด้าย รวมถึงการทอผ้าฝ้าย ล้วนเป็นอาชีพต้นกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวชม ศึกษา และเลือกซื้อเป็นสินค้าโอทอป สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ด้าน นายกชภูมิ สำลี นายอำเภอนาแก เปิดเผยว่า ถือว่าเป็นโอกาสดีได้ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง พัฒนาชุมชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นำร่องพื้นที่หมู่บ้านโพนงาม ต.หนองบ่อ อ.นาแก ถือว่ามีความพร้อม ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน แบบโอทอปนวัตวิถี สร้างจุดขายเรื่องอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านครบวงจร ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาเยี่ยมชม เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน สู้วิกฤตโควิด

ที่สำคัญหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงไปสู่ ผาแดง-ผาเป้า จุดชมวิวบนหน้าผาสูงยอดเขาภูพานน้อย เขตอุทยานแห่งชาติภูผายล ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของนครพนม ที่มีประชาชน นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมความสวยงามของวิวทิวเขาทอดยาวรวมพื้นที่ 3 จังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

อีกทั้งยังเคยเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ ฐานที่มั่นของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ที่น่าสนใจในการศึกษาเส้นทาง โดยตลอดเส้นทางจากชุมชนหมู่บ้าน ประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ รวมถึงมีโขดหินต่างๆ ที่มีความแปลกตา สรรค์สร้างจากธรรมชาติ ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตลอดเส้นทาง จึงฝากเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมรับรองไม่ผิดหวัง

ส่วน  นายวีระพงษ์ วงค์ศรียา กำนันตำบลหนองบ่อ อ.นาแก เปิดเผยว่า สำหรับพื้นที่บ้านโพนงาม ต.หนองบ่อ นอกจากจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว โอทอปนวัตวิถี ที่มีจุดขายเรื่องอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านหลากหลาย ที่สำคัญยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่เชื่อมไปยังผาแดง-ผาเป้า มีระยะทางห่างจากชุมชนประมาณ 3-4 กิโลเมตร เป็นทางสุดแอดเวนเจอร์ (adventure) จะสะดวกเดินทางเท้าย่ำบนก้อนหิน หรือต้องรถยนต์ออฟโลดยกสูงเท่านั้น จะเป็นรถจักรยานยนต์ก็ได้แต่ต้องมีความชำนาญพื้นที่ มิฉะนั้นอาจพลาดพลั้งบาดเจ็บได้ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยาน และผู้นำชุมชนให้การดูแลการเดินทางตลอดเส้นทาง จะได้มีโอกาสชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติป่าเขา น้ำตก ถ้ำหิน รวมถึงหินโพรง หินรูปหัวใจที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เหมาะสำหรับการเดินท่องเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติ ที่สำคัญคือจุดสูงสุดคือ ผาแดง-ผาเป้า ถือเป็นอันซีนที่มีความสวยงามบนหน้าผาหิน ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่สวยงามลงตัว เป็นชะง่อนผาหินที่ยื่นออกจากยอดเขาสวยงาม สามารถถ่ายภาพเซลฟี่ และชื่นชมความสวยงามบนยอดเขาแบบ 360 องศา มองเห็นทิวเขาทอดยาวเชื่อม 3 จังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หากเป็นช่วงหน้าหนาวจะได้ชื่นชมทะเลหมอก รวมถึงสามารถมองเห็นแสงแรกยามเช้า และแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ตกยามเย็น  เหมาะแก่การจัดกิจกรรมแคมป์ปิ้งพักแรม สัมผัสความหนาว นอกจากนี้ยังได้ศึกเส้นทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มคอมมิวนิสต์ ในยุคการแตกแยกทางความคิด ที่เคยต่อสู้กับรัฐบาลมายาวนาน ทำให้เป็นพื้นที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์ โดยทางชุมชนได้ เน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาในชุมชนมากขึ้น เป็นการสร้างจุดขาย และสร้างรายได้ให้ชุมชนในอนาคต

โดยผาเป้าอยู่บนเทือกเขาภูพาน ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล ที่มีความสูงลดหลั่นกันไปจึงเรียกแถบนี้ว่าภูพานน้อย  สามารถชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติของภูพานน้อยเชื่อมโยง 3 จังหวัด สกลนคร กาฬสินธุ์และมุกดาหาร และยังเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ อดีตเคยเป็นฐานที่มั่นของสหายกลุ่มคอมมิวนิสต์ในยุคพื้นที่สีแดง ปัจจุบันวางอาวุธผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน