X

นครพนม kick off ปักหมุดประสานงานคนไร้บ้าน สร้างการเข้าถึงสวัสดิการ

นครพนม kick off ปักหมุดประสานงานคนไร้บ้าน สร้างการเข้าถึงสวัสดิการ สุขอนามัย ปรับสภาพจิตใจ ฝึกอาชีพ และจัดระเบียบขอทาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงหน้าตลาดอินโดจีน ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการ kick off ปักหมุดประสานงานคนไร้บ้านประจำปี 2565  โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ปกครองจังหวัดนครพนม สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม(สภ.เมืองฯ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม(สสจ.ฯ) สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม(ทม.ฯ) สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม สมาคมกู้ภัยศรีสัตตนครพนม 2019 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จัดหางานจังหวัดนครพนม และหน่วยงาน ONE HOME จังหวัดนครพนม เพื่อให้บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ จัดหางาน ประสานทำบัตรประชาชน ดูแลสุขอนามัย ตรวจคัดกรองโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด  การสำรวจ สืบค้นข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ประสานงานนำกลุ่มเป้าหมายส่งกลับภูมิลำเนา รวมถึงประสานส่งต่อหน่วยงานอื่นเพื่อเข้ารับการบริการตามความจำเป็น

การให้บริการที่พักอาศัย การพัฒนาศักยภาพร่างกาย/จิตใจ เช่น การฝึกอาชีพและการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ ก่อนทำงานในสถานประกอบการ การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว รวมถึงการรับแจ้งปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ออกจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานในพื้นที่จังหวัดนครพนม ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวในพื้นที่

ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก คนไร้ที่พึ่งและคนขอทานได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติคุ้มครองการขอทาน พ.ศ.2559 ทำให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการบริการที่ดีอย่างทั่วถึง สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ชุมชนและสังคมเกิดการยอมรับและก่อให้เกิดการแบ่งปัน การให้กำลังใจกัน ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติของกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถฟื้นฟู พัฒนาสภาพร่างกายและจิตใจกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และทำให้ชุมชนมีความน่าอยู่ มีความสุขอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมปักหมุดประสานงานคนไร้บ้าน จะมีการออกทำกิจกรรมอาทิตย์ละครั้ง ในวันจันทร์หรืออังคารของสัปดาห์ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ซึ่งจะปรับเปลี่ยนจุดวนไปเรื่อย ๆ แต่จะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม ประกอบไปด้วย จุดหน้าตลาดหน้าอินโดจีน จุดหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม จุดหน้าโรงเรียนสันตยานันท์ และจุดศาลาริมน้ำแสงสิงแก้ว เป็นต้น

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน