X

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานความช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรคระบาดสุกร

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานความช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโรคระบาดสุกรจังหวัดนครพนม

วันที่ 28 มกราคม 2565  ที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกรในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นตัวแทนเข้ารับมอบเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำส่งต่อยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จาก 10 อำเภอที่ได้รับผลกระทบ

ด้วยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก และจังหวัดนครพนมได้มีการประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรค ASF ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้น ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการตรวจพบการระบาดของโรค PRRS (Porcine respiratory and reproductive syndrome) ซึ่งเป็นกลุ่มอาการของโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร ทําให้แม่สุกรแท้ง ลูกตายแรกคลอดสูง ในพื้นที่ 10 อำเภอ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน  3,885 รายในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมในปี 2564 ได้รับผลกระทบจำนวน 326 ราย ประกอบไปด้วย อำเภอเมืองนครพนม 19 ราย อำเภอปลาปาก 1 ราย อำเภอท่าอุเทน 19 ราย อำเภอนาแก 1 ราย อำเภอศรีสงคราม 20 ราย อำเภอธาตุพนม 12 ราย อำเภอนาทม 5 ราย อำเภอนาหว้า 3 ราย อำเภอโพนสวรรค์ 16 ราย และอำเภอเรณูนคร 4 ราย รวมจำนวนสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด จำนวน 9,040 ตัว จากการเลี้ยงทั้งหมด 122,979 ตัว และจากปัญหาดังกล่าว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงห่วงใยพสกนิกร จึงได้พระราชทานสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด มาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน