X

สธ.ปักหมุดเลือกนครพนม วิจัยวัคซีนฯ ระยะประเมินประสิทธิผล-กระตุ้นภูมิคุ้มกัน กดรีโมท 27 ม.ค.นี้

()

วันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมร่มฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจรเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการวิจัยระยะที่ 3 เพื่อประเมินความปลอดภัยความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและประสิทธิผลของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ร่วมกับคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุข ที่นำโดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม, ดร.นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 นำโดยนายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8, ดร.ปราบดา ประภาศิริ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ตลอดจนทีมโครงการวิจัยที่นำโดย ดร.นายแพทย์เกรียงไกร ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ

โดยการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม (GPO) ที่ดำเนินงานโครงการวิจัยวัคซีน ระยะที่ 3 ได้เลือกพื้นที่จังหวัดนครพนมในการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความปลอดภัยความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และประสิทธิผลของวัคซีนเอชเอ็กซ์พี จีพีโอแวค (HXP-GPOVac) ในอาสาสมัครสุขภาพดี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสโควิดให้กับคนไทยในอนาคต โดยการวิจัยดังกล่าวจะมีระยะเวลารวม 1 ปี โดยจะมีการติดตามความปลอดภัยและการเจ็บป่วยของประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโควิดและเข้าร่วมโครงการ ซึ่งนักวิจัยหลักได้เข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมกับยื่นขอจริยธรรมการวิจัยกับคณะกรรมการพิจรณการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลนครพนม อยู่ระหว่างการทบทวนด้านวิชาการและโครงร่างวิจัย รวมถึงในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 ได้มีการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับชุมชน มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเพื่อให้มีความพร้อมและคุณสมบัติที่พร้อมดำเนินงาน ซึ่งในระยะแรกจะดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอปลาปาก และอำเภอนาแก ซึ่งจะมีทั้งนักวิจัยหลักและนักวิจัยร่วมเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการวางแผนดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และคาดว่าจะเริ่ม Kick Off โครงการวิจัยวัคซีน ระยะที่ 3 ได้ในวันที่ 27 มกราคม 2565 นี้

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน