X

ทหารค่ายพระยอดเมืองขวาง รวมใจส่งความช่วยเหลือ ออกแจกน้ำบรรเทาภัยแล้งช่วยประชาชน

นครพนม – ทหารค่ายพระยอดเมืองขวางรวมใจส่งความช่วยเหลือ ออกแจกน้ำบรรเทาภัยแล้งช่วยประชาชนในพื้นที่ ชาวบ้านยิ้มยกมือไหว้ขอบคุณ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากมณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม พลตรีสถาพร บุญชู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 (ผบ.มทบ.210)  ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 210 (ผอ.ศบภ.มทบ.210) เปิดเผยว่าจากการที่กำนัน ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์น้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคในครัวเรือนมายัง มทบ.210 เนื่องจากปัจจุบันชาวบ้านนามะเขือ หมู่ที่ 1 จำนวน 126 ครัวเรือน กำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือน ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา เหตุด้วยแหล่งน้ำในหมู่บ้านแห้งขอดเร็วกว่าทุกปี ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ทำระบบประปาหมู่บ้านได้ จึงส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ในครัวเรือน แม้ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะมีการบูรณาการขอน้ำจากชุมชนใกล้เคียงมาช่วยเหลือแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอ

ดังนั้น ผบ.มทบ.210 จึงได้มอบหมายให้กำลังพลจิตอาสาของ ศบภ.มทบ.210 ที่ประกอบไปด้วย กำลังพลของ มทบ.210 และกำลังพลของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) บูรณาการร่วมกันนำน้ำใส่รถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ออกไปเติมน้ำในบ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน รวม 24,000 ลิตร จากนั้นใช้เครื่องสูบขึ้นถังประปาเพื่อแจกจ่ายน้ำไปตามระบบเพื่อให้ประชาชนได้เปิดกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในครัวเรือน ส่วนบ้านไหนที่ระบบแรงดันน้ำไปไม่ถึงก็จะให้รถวิ่งไปเติมให้ทีละหลัง ซึ่งคาดว่าน้ำที่นำไปแจกจ่ายในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ประมาณ 1 อาทิตย์ จากนั้นกำลังพลจะเข้าไปเติมน้ำให้อีกครั้ง

ทั้งนี้ ประชาชนชาวบ้านนามะเขือหมู่ 1 ต.นามะเขือ ได้กล่าวขอบคุณทหาร มทบ.210 และ ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ที่ดูแลเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่ผ่านมาก็ได้รับความอนุเคราะห์ด้านต่างๆมาสม่ำเสมอโดยมิได้ขาด

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน