“เกษตรจังหวัดนครพนม”แนะเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างอาชีพเสริมและรายได้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว

นครพนม – “เกษตรจังหวัดนครพนม”แนะเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยสร้างอาชีพเสริมและรายได้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เน้นปลูกพืชแบบปลอดภัยลดการใช้สารเคมีเพื่อลดต้นทุนและรักษาสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค

ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วในบางพื้น และหลังจากที่เกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วก็จะปล่อยพื้นที่ทิ้งว่างเปล่าไม่มีการใช้ประโยชน์ รอสำหรับฤดูกาลทำนาในครั้งถัดไป และเกษตรกรบางส่วนก็ทำการเผาฟางข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลเสียต่อโครงสร้างของดินที่เสื่อมโทรม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหันมาปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อย ได้ผลผลิตเร็ว รวมถึงเป็นที่ต้องการของตลาดให้แก่เกษตรเพื่อที่จะมีรายได้และมีอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัว โดยเน้นให้เกษตรกรปลูกผักแบบปลอดภัย ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้สารชีวภัณฑ์และน้ำหมักชีวภาพแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังเป็นการรักษาสุขภาพของตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคด้วย

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยมีความสำคัญมาก เกษตรกรต้องรู้จักเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย งดหรือเลื่อนการทำนาปรังในพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้ทดแทนในช่วงหน้าแล้ง สำหรับพืชที่เหมาะสมต่อการปลูกในหน้าแล้งควรเป็นพืชที่มีอายุสั้น การปลูกพืชผักอายุสั้นใช้เงินลงทุนต่อรุ่นต่ำ แต่สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้ 2-3 รอบต่อรุ่น ทั้งนี้ การปลูกพืชระยะสั้นไม่ใช่เรื่องยาก เริ่มจากเตรียมเมล็ดพันธุ์ ปรับดินเตรียมแปลงปลูก และเพื่อให้ประหยัดน้ำเกษตรกรควรลงทุนทำระบบน้ำหยดเพื่อให้น้ำถูกส่งผ่านทางท่อ และปล่อยน้ำออกทางหัวหยดน้ำ ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นพืช น้ำจะหยดซึมลงมาที่บริเวณรากของต้นพืชอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ ช่วยให้ดินมีความชื้นคงที่ พืชได้รับน้ำในปริมาณที่เหมาะสมและสม่ำเสมอทั้งแปลง ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน บำรุงรักษาระบบง่าย แถมควบคุมวัชพืชได้ง่าย ส่วนข้อควรระวังในการปลูกพืชหน้าแล้ง นอกจากเรื่องน้ำแล้ว ยังจะต้องดูความต้องการของตลาด และดูความเหมาะสมว่าสภาพแวดล้อมที่ปลูกเหมาะต่อพืชที่ต้องการจะปลูกหรือไม่ ถ้านำพืชชอบอากาศหนาวมาปลูกในพื้นที่ร้อนก็จะไม่ได้ผลผลิต

สำหรับกลุ่มพืชและชนิดพืชแนะนำที่สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูแล้ง คือกลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง กลุ่มพืชสมุนไพร ได้แก่ อัญชัน ขิง ข่า และตะไคร้หอม กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ดาวเรือง กลุ่มพืชผัก ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดหัว กวางตุ้ง หอมแบ่ง คะน้า มะระจีน แตงโม แคนตาลูป ถั่วฝักยาว มันเทศ พริก มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ ต้นอ่อนทานตะวัน ข้าวโพดฝักสด แตงไทย และฟักทอง เป็นต้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมจึงขอเชิญชวนเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้ว ให้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนาปรังในพื้นที่เดิม เพื่อช่วยสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรหลังฤดูการทำนา ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน