X

นครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) “ยกสะดุ้ง ท่าค้อท่าปลา” ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

นครพนม – วันที่ 26 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) “ยกสะดุ้ง ท่าค้อท่าปลา” ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ในวันนี้ และขอชื่นชมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนมที่จัดกิจกรรมขึ้น กรมการพัฒนาชุมชน มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน และร่วมส่งเสริมให้กิจกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เข้ามาช่วยกันให้การส่งเสริม ต่อยอดในทุกด้าน เพื่อให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีการจัดการที่ดี และมีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากร วิถีวัฒนธรรม และประเพณีในท้องถิ่น และขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะชาวชุมชนบ้านท่าค้อ พื้นที่ใกล้เคียงทุกท่าน และขอให้ชาวบ้านท่าค้อทุกท่าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (C0VID – 19) คลี่คลายลง

ด้านนายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบูรณาการแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand-On Program Exhibition) หรือการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งได้รับแนวทางมาจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิดกิจกรรมรองรับการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับเสน่ห์ของชุมชน ทั้งในด้านของสถานที่ อาหาร วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับคนในชุมชนให้เกิดการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม จังหวัดนครพนมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) “ยกสะดุ้ง ท่าค้อท่าปลา”ขึ้น โดยมีการจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวในชุมชน บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 11 โปรแกรม ได้แก่ การทำลูกประคบสมุนไพร การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติกและวัสดุธรรมชาติ การทำหน่อไม้ดองอินทรีย์ การทำบายศรี การทำมะนาวดองอินทรีย์ การทำข้าวต้มมัดสูตรโบราณ การทำขนมนางเล็ด การทำดอกไม้จากใบเตย นวดฝ่าเท้าที่ท่าค้อ แจ่วข่าท่าค้อท่าปลา และการทำปลาแปรรูป เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป และผู้ที่สนใจจะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน