เกษตรจังหวัดนครพนม บูรณาการหน่วยงานส่งเสริมการปลูก ‘ฟ้าทะลายโจร’ และพืชสมุนไพรในครัวเรือนต้านโควิด19

นครพนม – เกษตรจังหวัดนครพนม บูรณาการหน่วยงานส่งเสริมการปลูก ‘ฟ้าทะลายโจร’ และพืชสมุนไพรในครัวเรือนต้านโควิด19 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน

15 กันยายน 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม บูรณาการหน่วยงาน รณรงค์ส่งเสริมการปลูก ‘ฟ้าทะลายโจร’ และพืชสมุนไพรอื่นต้านโควิด – 19 เน้นใช้ในครัวเรือน เสริมสร้างสุขภาพที่ดีในชุมชน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบด้านสมุนไพร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพรในชุมชน

นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มีความต้องการให้ประชาชนและเกษตรในพื้นจังหวัดนครพนม ได้มีการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ไว้บริโภคในครัวเรือนและใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคไวรัสโคโรนา 2019 และนอกจากนี้จะต้องมีการปลูกพืชสมุนไพรที่หลากหลายร่วมด้วย เช่น กระชายขาว ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นต้น และให้มีการส่งเสริมพร้อมรณรงค์การปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่มากขึ้น โดยมีการจัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ชุมชน


สำหรับจังหวัดนครพนมนั้น มีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และสมุนไพรอื่น เพื่อแปรรูปเป็นยาสามัญประจำบ้านไว้ใช้ในครัวเรือน สำหรับป้องกันและรักษาอาการติดเชื้อโควิด – 19 และเชื้อไข้หวัดอื่นๆ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นต้นน้ำ ส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของอำเภอและเครือข่ายองค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรหมู่บ้านและเกษตรกร ปลูกฟ้าทะลายโจรและพืชสมุนไพรอื่น ทุกครัวเรือน พร้อมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นกลางน้ำและปลายน้ำ ในการแปรูปฟ้าทะลายโจรและสมุนอื่น ในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้เป็นยาสามัญประจำบ้านต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน