X

ว.การบินฯ “เป่าปี่ให้ใครฟัง?” สุดรันทด 7 เดือนถูกปล่อยเกาะเมินจ่ายเงินเดือน

นครพนม – ว.การบินฯ “เป่าปี่ให้ใครฟัง?” สุดรันทด 7 เดือนถูกปล่อยเกาะเมินจ่ายเงินเดือน น่าอับอาย ม.นครพนมผลประเมินคุณธรรมฯสอบตก

จากกรณี มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม ไม่มีกิจกรรมอื่นๆเฉกเช่นหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

ซึ่งในวาระครบรอบ 16 ปีแห่งการสถาปนา มนพ. ก็มีคณาจารย์กลุ่มหนึ่งได้นำบทเพลง “16 ปีแห่งความหลัง” ของครูสุรพล สมบัติเจริญ โดยนำท่อน “ทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น ฯ” มากระแนะกระแหนอดีตผู้บริหารและชุดปัจจุบัน

นอกจากนี้มีบุคลากรวิทยาลัยการบินนานาชาติ(ว.การบินฯ) สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม ได้สอบถามผู้บริหารชุดปัจจุบันในไลน์กลุ่ม กรณีไม่ได้รับเงินเดือนมาครบ 7 เดือน แม้ยังได้ชื่อว่ายังเป็นบุคลากร มนพ.อยู่ แต่ไม่ได้รับการเหลียวแล ผู้บริหารก็ไม่เคยจะมาพูดคุย พวกเขาไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไหนจะภาระหนี้สินด้านอื่นๆ อาทิ ค่างวดรถ ค่าผ่อนบ้าน ฯลฯ บางคนกลายเป็นผู้เสียเครดิต

ขณะเดียวกันในเดือน กย.นี้ มีบุคลากร ว.การบินฯ จำนวน 27 คน ไม่ได้ต่อสัญญาเพราะไม่มีงบประมาณจ้าง ซึ่งพวกเขายอมรับเหตุผลและความจำเป็นในข้อนี้ แต่วิงวอนไปถึงผู้บริหารแสดงสปิริตความเป็นผู้นำ หาทางเยียวยาหรือจ่ายเงินเดือนที่ค้างจ่าย ก่อนที่พวกเขาจะสิ้นสุดการเป็นบุคลากร

ทั้งนี้ก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น ถามไปยังผู้บริหารว่า “ถ้าไม่ได้เป็นใบ้หรือตาบอด ควรแสดงความเป็นผู้บังคับบัญชาตอบพนักงานด้วย อย่ามัวแต่หลบอยู่มันไม่ใช่หนทางแก้ปัญหา” ซึ่งก็ไม่มีคำตอบจากผู้บริหารคนหนึ่งคนใด จะแสดงภาวะความเป็นผู้นำได้แม้แต่คนเดียว

ซึ่งก็มีผู้แสดงความคิดเห็นให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่า “ผู้บริหารลองไม่รับเงินเดือนซัก 7 เดือน แค่ไม่รับเงินเข้าบัญชีตัวเอง 7 เดือนนะ คิดดูว่า 7 เดือนที่ไม่มีรายได้ พนักงาน ว.การบินฯต้องใช้ชีวิตกันอย่างไร พร้อมถามทิ้งท้ายว่า “ขวัญกำลังใจของพนักงานมีผลต่อการทำงานหรือไม่?”

และยังมีผู้ตั้งคำถามเพิ่มเติมอีกว่า “ไม่ได้รับเงินเดือนมาครบ7เดือนเต็มแล้ว…😮💨 ถ้าผู้บริหารมีคุณธรรมและความโปร่งใสจะไม่มีเหตุแบบนี้ ไม่ต่อสัญญาพนักงาน ลอยแพลูกจ้าง บอกเพียงว่าไม่มีเงินจ้าง โทษวิทยาลัยการบินฯ แต่อำนาจอยู่ที่พวกท่าน เงินก็อยู่ในมือพวกท่าน พวกท่านคือผู้บริหารสูงสุดของมหา’ลัยนะ!! ไม่แก้ไขปัญหาเลย บอกว่าไม่ยุบ แต่การกระทำคือบีบพนักงานลูกจ้างให้อยู่ไม่ได้ ไม่มีคนก็ไม่มีหน่วยงาน นี่หรือคือการกระทำของผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหาร แล้วมหา’ลัยจะเจริญได้อย่างไร

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ อยู่ในระดับ C (ไม่ผ่าน) มันต้องแก้ไขที่วิทยาลัยการบินรึไงถามจริง!? เป็นผู้รับเคราะห์ เป็นหน่วยงานแพะรับบาปว่างั้น!? #อยากให้มีคนตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องบินกับเงินที่หายไปจังเลย🤔 #วันสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนมครบรอบ16ปี”

มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.)เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่122 ตอนที่ 75 ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตินั้นให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม, วิทยาลัยเทคนิคนครพนม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม, วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นนิติบุคคล และเป็นส่วนราชการตามกฎหมายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญา

มนพ.ตลอดระยะเวลา 16 ปีมีแต่เรื่องฉาวโฉ่ หลักๆเกี่ยวกับผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม โดยมีชายชราวัยไม้ใกล้ฝั่ง ผู้ยังไม่ลดละกิเลสความอยากได้อยากมีเป็นหัวเรือใหญ่ แทนที่จะวางมือเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายชีวิตกับครอบครัว กลับโลภโมโทสันแสวงหาผลประโยชน์ สร้างความขัดแย้งกับกลุ่มคณาจารย์ผู้ที่เห็นต่าง ใช้อำนาจบาตรใหญ่กลั่นแกล้งต่างๆนาๆ ทั้งยังนำคนของตนมายัดอยู่ในคณะต่างๆ รู้ทั้งรู้ว่าเป็นบุคคลที่ขาดความสามารถไร้วิสัยทัศน์ พร้อมวางตัวทายาทตะขาบตักตวงผลประโยชน์ โดยเฉพาะ ว.การบินฯ ใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องข่มขู่เอาเงินที่สะสมเพื่อการเรียนการสอนกว่า 100 ล้านบาทจนเกลี้ยงบัญชี แล้วโยนบาปว่าเป็นการบริหารผิดพลาดของบุคลากร และมีการฟ้องร้องตามมาหลายสิบคดี จึงเกิดเป็นแผลลึกและเน่าเหม็นถึงปัจจุบัน

ล่าสุด ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีคณบดีคณะหนึ่งมีประวัติสมภารชอบกินไก่วัด นำบุคลากรไปเที่ยวทะเลภาคตะวันออก ทั้งๆที่ไม่มีเงินสะสมเหลือติดกระเป๋า โดยอ้างว่าไปศึกษาดูงาน พร้อมกำชับห้ามถ่ายรูปโพสต์ลงในโซเซียล ซึ่งล้วนมีแต่ภาพเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนาน รอบค่ำมีการเลี้ยงฉลองในสวนอาหาร พอดีกรีได้ที่คณบดีก็ขึ้นไปโยกเพลงปูหนีบอีปิบนเวที และมีคลิปหลุดตอนที่คณบดีเดินเซไปเต้นเพลงดังกล่าวด้วย

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน