X

เกษตรนครพนมเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ การผลิตมะพร้าวน้ำหอมแบบปลอดภัย พร้อมมาตรฐาน GAP

เกษตรนครพนมเดินหน้าถ่ายทอดความรู้ การผลิตมะพร้าวน้ำหอมแบบปลอดภัย พร้อมมาตรฐาน GAP ส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจเชิงการค้าสู่รายได้ที่มั่นคง

วันนี้ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ถนนทางหลวงแผ่นดิน 212 (นครพนม-บ้านแพง) เขตเทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ภายใต้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม ในกิจกรรมย่อย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP โดยมีนางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปลูก ซึ่งมะพร้าวน้ำหอมนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สำคัญ สามารถช่วยสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยในการจัดอบรมเกษตรกรครั้งนี้มีจำนวน 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจากอำเภอเมืองนครพนม,ท่าอุเทน,ศรีสงคราม,นาหว้า และอำเภอบ้านแพง รวมจำนวน 98 ราย ส่วนรุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีเกษตรกรจากอำเภอธาตุพนม,นาแก,วังยาง,เรณูนคร,ปลาปาก และอำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 100 ราย รวมอบรม 2 รุ่น 198 ราย
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอม ซึ่งนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่มาแรงอยู่ในขณะนี้ สำหรับมะพร้าวน้ำหอมเหมาะสำหรับกินผลอ่อน มีน้ำมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ เนื้อมะพร้าวมีวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงสมองและเสริมสร้างร่างกายผู้บริโภคให้แข็งแรง ซึ่งมะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็วและต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี จึงเหมาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการปลูกในเชิงการค้า มีตลาดรองรับแน่นอน สร้างรายได้ต่อเนื่องให้เกษตรกรผู้ปลูกมีความมั่นคงในการยังชีพ จึงเป็นอีกอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจ


อีกทั้งน้ำมะพร้าวน้ำหอม เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ มีวิตามินและเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์ การดื่มน้ำมะพร้าวน้ำหอมทุกวันหรือบ่อยๆ จะช่วยบำรุงสมองและสุขภาพให้แข็งแรง ในส่วนเกษตรกรผู้ปลูกควรยึดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกพอกินพอใช้ถ้าเหลือก็ส่งขาย ก็จะมีรายได้ให้ดำรงชีพได้แบบวิถีพอเพียงและมั่นคง สำหรับมะพร้าวน้ำหอมสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย แต่ต้องดูคุณสมบัติของดินในพื้นที่ว่าเหมาะสมต่อการปลูกพืชได้เพียงใด เพื่อความมั่นใจให้เก็บตัวอย่างดินตรวจวิเคราะห์ดินว่ามีธาตุอาหารใดบ้าง เพื่อช่วยให้ใช้ปุ๋ยได้ถูกสูตร ถูกอัตราส่วนและตรงกับระยะเวลา ต้นมะพร้าวจะเจริญเติบโตให้ผลผลิตดก และเกษตรกรที่ปลูกจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า


สำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP นอกจากนี้ยังมีการมอบต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมให้กับเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ นำไปปลูกเพื่อให้เกิดเป็นแปลงต้นแบบในการเรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่ อีกทั้งยังทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง ทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างคุ้มค่า


และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน ทำให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างรัดกุม เช่น การใส่หน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม การใช้เจล แอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่าง ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวมีการตรวจสอบและมาตรการทางด้านสาธารณะสุขที่เข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อีกทั้งช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ในการพัฒนาและยกระดับพืชเศรษฐกิจใหม่ในจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน