X

คกก. ลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรฐานการปฏิบัติของโรงเรียนรับการเปิดเทอมวันแรก

นครพนม – วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 ของโรงเรียน รับการเปิดเทอมวันแรกตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ได้โดยโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) หรือพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 5 รูปแบบ คือ On Site, On Air, Online, On Hand, On Demand  โดยรูปแบบ On Site หรือการเรียนในโรงเรียนนั้น โรงเรียนหรือสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมได้มีการประชุมออนไลน์ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาทั่วทั้งจังหวัดเพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการให้บุตรหลานมาโรงเรียนและสถานศึกษา รวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนด้วย

ซึ่งการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นการสุ่มตรวจรีเช็คอีกครั้งว่าโรงเรียนและสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถปฏิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อกำหนดไว้หรือไม่ มีช่องโหว่ที่ตรงไหนที่ต้องปรับปรุง เพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพราะหากเกิดคลัสเตอร์ในสถานศึกษาจะเป็นเรื่องใหญ่ที่การควบคุมสถานการณ์อาจต้องใช้เวลานาน โดยในการติดตามในวันนี้ทางโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม ที่มีนักเรียนมาเรียนใรวมทั้งสิ้น 1,181 คน สามารถปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่ทางเข้าที่มีการตั้งจุดคัดกรองไว้อย่างเป็นระบบ ที่นักเรียนทุกคนจะต้องผ่านจุดคัดกรอง และต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา เมื่อเข้าสู่ตัวอาคารก็จะพบกับป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติตัว รวมถึงมีการติดตั้งอ่างล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่าง ๆ ไว้บริการเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โดยในโอกาสนี้หลังการตรวจเสร็จสิ้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในจุดโรงอาหารที่ให้เพิ่มจุดวางแอลกอฮอล์ล้างมือให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ที่เดิมมีเฉพาะทางเข้าโรงอาหาร โดยให้ทุกร้านที่มาจำหน่ายอาหารให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือทั้งหมด ในส่วนของการวางแผนให้นักเรียนมาโรงเรียนที่ให้มาสลับกันลำดับเลขที่คู่คี่เพื่อเว้นระยะห่างนั้นถือว่าแต่ละห้องมีความพอดีแล้ว เพราะทุกคนจะได้เรียนเท่ากันทั้งในโรงเรียนและเรียนในระบบอื่น ๆ ที่มีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของพื้นฐานแต่ละครอบครัว เช่น เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต เรียนผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ DLTV  เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร เช่น หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงานในรูปแบบผสมผสานกับวิธีอื่นๆ

 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน