ทหาร ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จัดฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการหลักสูตรช่างเหล็กเสริมคอนกรีต

นครพนม – ทหาร ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จัดฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการหลักสูตรช่างเหล็กเสริมคอนกรีต นำไปประกอบอาชีพหารายได้หลังการปลดประจำการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) จับมือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม นำโดยนายสุชัย พงษ์พัฒนพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ เพื่อนำวิชาชีพที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประกอบอาชีพหารายได้ให้กับตนเองและครอบครัว หลังจากการปลดประจำการต่อไป จากนโยบายดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการขึ้น โดยทำการฝึกอบรม จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรช่างเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีวิชาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นทหารกองประจำการของหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ระยะเวลา การฝึกอบรมตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นั้น ในส่วนของวิทยากร และงบประมาณในการฝึกอบรม ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ตลอดหลักสูตรการฝึกอบรม ฯ ซึ่งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการซึ่งเป็นกิจกรรมที่กองทัพบกได้มีนโยบายให้กับหน่วยต่างๆ เนื่องจากเป็นการให้ความรู้ในด้านวิชาชีพเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการในระหว่างรับราชการและสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ น้องพลทหารที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกนาย จะต้องตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรม และรับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติและฝึกฝนตนเองให้เกิดความชำนาญ จนสามารถใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ตลอดจนวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน