X

ผู้ว่านครพนม ปฏิบัติการฟ้าสางที่ฝั่งโขงกวาดบ้านตัวเอง ซุ่มเงียบตรวจฉี่บุคคลากรที่ทำงาน

นครพนม – ผู้ว่านครพนม ปฏิบัติการฟ้าสางที่ฝั่งโขงกวาดบ้านตัวเอง ซุ่มเงียบตรวจฉี่บุคคลากรที่ทำงานในศาลากลางทุกคน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) สั่งกำลังพลปฏิบัติการซุ่มเงียบตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายบุคลลากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าและหลังใหม่ ต้อนรับการเปิดทำงานวันแรก หลังมีการหยุดติดต่อกันหลายวันในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

โดยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายในครั้งนี้ เป็น 1 ใน 4 มาตรการของยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมที่มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปราบปราม และกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ภายใต้มาตรการกวาดบ้าน โดยผลการตรวจปัสสาวะของบุคคลากรในวันนี้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนม จำนวน 70 % ไม่พบมีใครที่มีผลเป็นบวก ส่วนบุคคลากรที่ยังไม่ได้ตรวจจะต้องไปตรวจที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) ในวันพรุ่งนี้ทั้งหมด อย่างไรก็ดีมาตรการเช่นนี้จะยังคงมีการสุ่มตรวจไปเรื่อย ๆ และจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐทุกคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ จะต้องรับผิดชอบสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่ ทั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ไม่ให้เข้าไปมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง ให้ถือว่าเป็นความบกพร่องของหัวหน้าหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลย และกำหนดให้มีการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเป็นข้อหลักในการตรวจสุขภาพประจำปีของหน่วยงานนั้นๆ ด้วย

ส่วนมาตรการกวาดล้างยาเสพติด ซึ่งเป็นการระดมปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด โดยให้อำเภอทุกแห่งร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทั้งตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครอง ทำการปิดล้อมตรวจค้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปรากฏว่ามีผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 1,069 คน 1,050 คดี ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 7,415,742 เม็ด กัญชา 2,650 กิโลกรัม ไอช์ 2,324 กรัมและเฮโรอีน 257 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีมาตรการจัดตั้งจุดตรวจชุมชน ด่านตรวจชุมชนป้องกันยาเสพติด ซึ่งจะให้อำเภอทุกแห่ง กำชับให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครอื่นๆ ร่วมกันจุดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจชุมชน รวมทั้งลาดตระเวนในเขตหมู่บ้านชุมชนของตนเอง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด หากพบสิ่งผิดกฎหมายจะมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบ และมาตรการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน