“มันมาอีกแล้ว” เกษตรจังหวัดนครพนมฟันธงภัยแล้งมาแน่ ชวนเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสม

นครพนม – “มันมาอีกแล้ว” เกษตรจังหวัดนครพนมฟันธงภัยแล้งมาแน่ ชวนเกษตรกรหันปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เหมาะสม ช่วยสร้างรายได้เสริมช่วงฤดูแล้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ว่า จากการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในหลายพื้นที่ของประเทศไทย พบว่ามีปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ม.ค.64) สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง ฯ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกัน 46,959 ล้าน ลบ.ม.(62% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้ำใช้การได้ 23,028 ล้าน ลบ.ม. (44% ของความจุน้ำใช้การ) ข้อมูล : ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ (swoc) ทำให้การใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่การเกษตรอาจจะไม่เพียงพอ

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่มีความเหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำและช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรในพื้นที่ ที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว แล้วหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการทำนารอบที่ 2 ซึ่งปริมาณน้ำอาจจะไม่เพียงต่อรอบการผลิต อันจะส่งให้ปริมาณผลผลิตที่จะได้รับไม่ได้ตามความต้องการ

สำหรับการปลูกพืชใช้น้ำน้อย หมายถึง พืชที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว (ข้าวใช้น้ำ 1,000 – 1,500 ลบ.ม./ไร่/ฤดูกาล) ส่วนพืชที่ใช้น้ำน้อยได้แก่ พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งมีการใช้น้ำประมาณ 300 – 800 ลบ.ม./ไร่/ฤดูกาลผลิต ข้อควรคำนึงในการเลือกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดหรือทดแทนการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง ได้แก่ 1. ต้องเป็นพืชที่ช่วยสร้างรายได้ บรรเทาความเดือดร้อนและมีตลาดรองรับแน่นอน 2. เป็นพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกรสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวได้ในช่วงฤดูแล้ง 3. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านการผลิต การตลาด และสินเชื่อ ซึ่งหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งตามคำแนะนำจะทำให้เกษตรกรม

กลุ่มพืชและชนิดพืชที่แนะนำ ที่สามารถปลูกได้ในช่วงฤดูแล้ง คือกลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และถั่วลิสง,กลุ่มพืชสมุนไพร ได้แก่ อัญชัน ขิง ข่า และตะไคร้หอม,กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ ดาวเรือง,กลุ่มพืชผัก ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดหัว กวางตุ้ง หอมแบ่ง คะน้า มะระจีน แตงโม แคนตาลูป ถั่วฝักยาว มันเทศ พริก มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ ต้นอ่อนทานตะวัน ข้าวโพดฝักสด แตงไทย และฟักทอง เป็นต้น

โดยในขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณที่น้อย จึงอยากขอความร่วมมือเกษตรกรลดการทำนาในรอบที่ 2 และได้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก เพื่อช่วยสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้ในวันเวลาทำการ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน