X

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่นครพนม รวมพลังสร้างต้นแบบรักษามาตรฐานเมืองน่าอยู่

นครพนม – ข้าราชการ เจ้าหน้าที่นครพนม รวมพลังสร้างต้นแบบรักษามาตรฐานเมืองน่าอยู่ กับกิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทุกส่วนราชการ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ ตัวอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ภายใต้กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง เพื่อร่วมกันสร้างต้นแบบให้กับประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญในการรักษาความสะอาดบ้านเรือนของตนเองซึ่งเป็นพื้นฐานของการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็น ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ทั้งยังเป็นการรักษามาตรฐานเมืองแห่งความสุข เมืองน่าอยู่ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองแห่งความสุข เป็นเมื่องน่าอยู่ มีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก

โดยทุกส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตรงลงพร้อมใจกันที่จะร่วมกันทำความสะอาดในทุก ๆ วันพุธ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยในส่วนของศาลากลางจังหวัดนครพนมซึ่งมีหน่วยงานราชการจำนวนมากใช้ในการปฏิบัติราชการนั้น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบพื้นที่ที่ตนเองใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่บริเวณภายนอกตัวอาคารได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 โซนพร้อมกับมอบหมายให้แต่ละหน่วยรับผิดชอบ ประกอบไปด้วย โซนบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังใหม่ไปจนสุดปลายสนามทางทิศเหนือ โซนบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ฝั่งทิศเหนือและทิศตะวันตกตลอดแนว โซนบริเวณด้านหลังศาลากลางหลังใหม่ตลอดแนวจนถึงโรงจอดรถ โซนบริเวณด้านหน้าและด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าไปจนถึงรั้วทางเข้าศาลากลางทางด้านทิศเหนือตลอดแนว และโซนบริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าบริเวณโดยรอบหอประชุมยงใจยุทธและเรือนรับรอง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน