X

พุทธศาสนิกชนนครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

นครพนม – พุทธศาสนิกชนนครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของแผ่นดิน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนม ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีพระราชสิริวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดสว่างสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ซึ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง และประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนา รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนองแนวทางตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคมในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ไปได้ด้วยดี โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ทั้งเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้จังหวัดนครพนมกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง ในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 10 ,17, 24 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 1 ธันวาคม และวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนมทุกท่าน แต่งกายชุดสุภาพโทนสีขาว หรือชุดขาวปฏิบัติธรรมร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน