สตภ.5 ตรวจพบเทศบาลตำบลหนองญาติ 58 โครงการไม่โปร่งใส เกือบ 10 ปียังไม่ไปถึงไหน

นครพนม – “สอบสวนมาราธอน” สตภ.5 ตรวจพบเทศบาลตำบลหนองญาติ 58 โครงการไม่โปร่งใส เกือบ 10 ปียังไม่ไปถึงไหน รอสับเปลี่ยน ผวจ.นครพนม เหตุเพราะคนเก่าตงฉิน

สืบเนื่องจาก จังหวัดนครพนม มีคำสั่งที่ 1325/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายกิตติวัฒน์ ศรีพระจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม โดยมี นายพร กมลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ เป็นประธานกรรมการ มี นางอรทวี วงศ์กาฬสินธุ์ กรรมการ และ นายศุภชัย พุฒซ้อน นิติกรปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ แต่เวลาล่วงเลยมากว่า 1 ปี ผลการสอบสวนยังไม่มีการรายงานต่อ ผวจ.นครพนม แต่อย่างใด จึงมีกระแสข่าวว่าผลการสอบสวนจะคว้าน้ำเหลว เหมือนครั้งที่ผ่านมาเกือบ 10 ปี

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการสอบสวน ได้รับคำตอบจากนายพรว่า เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 ขณะที่ตนเองเพิ่งมารับตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานกฎหมายฯ เพียงปีเศษๆ การค้นหาเอกสารหลักฐานจึงค่อนข้างจะลำบากหน่อย  ที่ผ่านมามีการสอบสวนมาแล้ว 2 ครั้ง และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวถูกแช่แข็งไว้ที่อำเภอเมืองนครพนมนานนับปี กระทั่ง ผวจ.นครพนม พบความไม่โปร่งใส จึงมีส่งหนังสือไปยังจังหวัดเลย พื้นที่ที่บุคคลผู้นี้ย้ายไปอยู่ที่นั่นในปัจจุบัน เพื่อสอบสวนวินัยบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องนี้แล้ว แต่เรื่องยังไม่เห็นส่งกลับมาที่จังหวัดนครพนม

ตามความในหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ระบุว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบพบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เทศบาลตำบลหนองญาติมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และจ่ายขาดเงินสะสม รวม 58 โครงการ เป็นเงิน 4,566,540 บาท เป็นค่างวดงานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า งานจ้างก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนลูกรัง งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานวางท่อระบายน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประเภทเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน

ภายหลังเทศบาลไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน โดยกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ หรือรายโครงการแล้วแต่กรณี เป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 15066 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547 ฯ โดยในงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ปรากฏข้อเท็จจริงในทำนองเดียวกันว่า ได้มีการเบิกจ่ายเงินหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างโยการตัดถนนลูกรังใหม่ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 21 โครงการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรวม 3 ครั้ง เป็นเงิน 2,042,700 บาท ฯลฯ

จังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีเป็นเหตุอันควรสงสัย โดยมีหลักฐานตามสมควรแล้วว่านายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ อาจได้ละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหาย ฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว

เนื่องจาก ปี พ.ศ.2556 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5(สตภ.5)  จังหวัดอุบลฯ มีเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1.จังหวัดอุบลราชธานี 2.อำนาจเจริญ 3.ศรีสะเกษ 4.ยโสธร 5. มุกดาหาร และ 6.จังหวัดนครพนม ตรวจพบว่าเทศบาลตำบลหนองญาติมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามที่กล่าวข้างต้น จำนวน 58 โครงการ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข จึงส่งเรื่องให้จังหวัดนครพนมพิจารณา ซึ่งทางจังหวัดได้ส่งต่อให้อำเภอเมืองนครพนมตั้งกรรมการสอบสวน แต่ทางอำเภอสั่งให้เทศบาลตำบลหนองญาติตั้งกรรมการสอบสวน ผลสรุปแจ้งว่าไม่พบการกระทำผิด

ผลการรายงาน สตภ.5 ไม่เห็นด้วย จึงมีหนังสือเป็นครั้งที่สอง ขอให้จังหวัดนครพนมเป็นผู้สอบสวนข้อเท็จจริง แต่เหมือนครั้งแรกทางจังหวัดก็ส่งให้อำเภอเมืองฯเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบสวน และเรื่องก็ถูกแช่แข็งอยู่ที่นี่นานเป็นปีๆ จวบจนถึงปี พ.ศ.2562 มีหนังสือร้องเรียนมายังจังหวัดนครพนม สอบถามถึงผลการสอบสวนที่เนิ่นนานผิดปกติ จึงมีการปัดฝุ่นใหม่อีกครั้ง ผลการสอบสวนก็รายงานว่าไม่ปรากฏความผิด

ดังนั้น นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม จึงมีคำสั่งดังกล่าวให้สอบสวนใหม่เป็นครั้งที่สาม แล้วให้ส่งรายงานให้ทราบ จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาปีกว่า ยังไม่มีการรายงานผลการสอบสวนส่งถึงมือ ผวจ.นครพนม และมีกระแสข่าวว่ามีความพยายามดึงเกมไว้เพื่อรอให้นายสยามฯ ผวจ.นครพนม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผวจ.อุดรธานี ในวันที่ 1 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ จึงจะส่งผลการสอบสวนให้ ผวจ.คนใหม่พิจารณา แหล่งข่าวเผยว่าเนื่องจากนายสยามฯ มีความตงฉิน หลายหน่วยงานและหลายองค์กรจึงรอวันสับเปลี่ยน ผวจ.นครพนม ที่เหลืออีกไม่กี่วัน แล้วจะสอดเรื่องที่ ผวจ.คนเดิมไม่เห็นด้วยเสนอ แหล่งข่าวเผยเป็นนัยๆ ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ได้มาง่ายๆ เช่นกัน

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น