มูลนิธิปิยะมหาราชาลัย (อนุสรณ์ 100 ปีฯ) พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมจรรโลงอัตลักษณ์ จัดทำสติ๊กเกอร์ส่งเสริมความเป็นเมืองงามธรรมชาติสวย

นครพนม – “เสน่ห์เมืองนครพนม” มูลนิธิปิยะมหาราชาลัย(อนุสรณ์ 100 ปีฯ) พร้อมภาคีเครือข่ายร่วมจรรโลงอัตลักษณ์ จัดทำสติ๊กเกอร์ส่งเสริมความเป็นเมืองงามธรรมชาติสวย

วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น 5 อาคารเทศบาลเมืองนครพนม นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาปิยะมมหาราชาลัย(อนุสรณ์ 100 ปี 2552) ได้ริเริ่มการสร้างเสริมอัตลักษณ์จังหวัดนครพนม ด้วยการจัดทำสติ๊กเกอร์ ขนาด 10 เซนติเมตร ระบุข้อความว่า “นครพนม เมืองงามธรรมชาติ สงบ สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย คนมีวินัย มีน้ำใจไมตรี” โดยมีเอกชนในจังหวัดเป็นภาคีในการดำเนินการครั้งนี้ ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัย,หอการค้าจังหวัดนครพนม,สภาอุตสาหกรรมฯ,สมาคมพ่อค้าจังหวัดฯ,สมาคมไทยเวียดนาม,มูลนิธิศรีโคตรบูร,สโมสรไลอ้อน,ชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอาวุโส,ชมรมรำกระบอง มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้กับนักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้คนชาวนครพนมทุกคนได้ตระหนัก และร่วมจรรโลงคุณค่าของอัตลักษณ์จังหวัดนครพนม และเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จังหวัดให้นักท่องเที่ยวทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นต่อไป
ทั้งนี้ มีวิทยากรกิตติมศักดิ์ผู้มีความรู้เรื่องราวของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน อาทิ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัฒน์ โรจนาพงษ์ ประธานชมรมคลังสมองจังหวัดนครพนม และนักแต่งเพลงที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครพนม นายณรงค์ ไชยตา ทายาทอดีตเจ้าเมืองนครพนม และ นายมงคล ตันสุวรรณ อดีตประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหลายภาคส่วนจำนวนมาก

นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาปิยะมหาราชาลัย (อนุสรณ์ 100 ปี 2552) กล่าวว่านครพนมเป็นจังหวัดปลายสุดในเส้นทางของภาคอีสาน มีระยะห่างจาก กทม.มากที่สุดถึง 740 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆ ที่ค่อยๆเติบโตตามลำดับ ถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงมากมาย กลายเป็นจังหวัดปลายทางนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองในลำดับต้นๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจฐานราก และอาจมีผลกระทบในเชิงลบด้านอื่นอยู่บ้าง ดังนั้น เพื่อให้การเจริญเติบโตของนครพนมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ทางคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาปิยะมหาราชาลัย(อนุสรณ์ 100 ปี 2552) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังเยาวชน และชาวนครพนมที่จะอยู่กับการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการกระตุ้นให้เห็นอัตลักษณ์ของนครพนม ทั้งผู้คนและธรรมชาติ โดยที่นครพนมมีความงดงามของธรรมชาติ สงบ สะอาด ไม่มีอาชญากรรมรุนแรง ปลอดโรคภัย และที่เป็นเสน่ห์สำคัญคือ คนนครพนมมีวินัย เต็มไปด้วยน้ำใจไมตรีที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนประมาณ 10 หน่วยงาน จัดทำสติ๊กเกอร์ มีข้อความว่า”นครพนม เมืองงามธรรมชาติ สงบ สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย คนมีวินัย มีน้ำใจไมตรี” เพื่อแจกจ่ายไปยังเยาวชนในโรงเรียนทั่วจังหวัดนครพนม ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม เพื่อขยายผลให้เกิดการส่งเสริมให้เป็นอัตลักษณ์ของนครพนมตลอดไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น