นครพนม จับมือ ปภ.เขต 7 สกลนคร พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณภัย พร้อมสร้างความรู้และเข้าใจให้กับประชาชน

นครพนม – จับมือ ปภ.เขต 7 สกลนคร พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณภัย พร้อมสร้างความรู้และเข้าใจให้กับประชาชน

วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสมชาย ชำนิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมในการจัดการกับสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงสร้างอง์ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการไปพร้อมกัน

โดยในช่วงเช้าเป็นการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานกับการเสวนาในหัวข้อการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาะรณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนม และในช่วงบ่ายเป็นการสาธิต ฝึกปฏิบัติและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ได้นำเอาเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น รถเครนกระเช้า ที่พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูง ซึ่งมีทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดความสูง 60 เมตร เพื่อให้ทุกคนได้ทดลองขึ้นไปดูพร้อมกับทดลองปฏิบัติหน้าที่ในระยะความสูงต่าง ๆ รถกู้ภัยขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบ ตกแต่ง ติดตั้งเครื่องมือแบบครบครันเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามสภาพพื้นที่ในลักษณะต่าง ๆ ชุดอุปกรณ์ดับเพลิงควบคุมระยะไกล LUF 60 และ UFL 120 ซึ่งเป็นชุดยานยนต์ดับเพลิงที่รีโมทควบคุม สั่งการในการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อควบคุมเพลิง ฝุ่นละอองและเหตุอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีรถขุดล้อยางกู้ภัยชนิดปรับระดับฐานล้อยกสูงได้ ไม่น้อยกว่า 2 เมตรที่มาพร้อมอุปกรณ์ในการขุด เจาะตักและตัด ที่สำคัญคือล้อทั้งสี่สามารถปรับกางออก หุบเข้า ปรับยกขึ้นลง และมีขาค้ำยันยึดพื้นควบคุม และแขนไฮดรอลิคที่ยึดเข้าออกได้ ทำให้พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกสถานการณ์

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น