มทบ.210 เปิดการฝึกทหารใหม่ตามแนวทาง New Normal สร้างทหารต้นแบบที่สง่างามของกองทัพบก

 

นครพนม – วันที่ 8 กันยายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม พลตรี สามารถ จินตสมิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 เปิดเผยว่า ในปีนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้กระทรวงกลาโหมมีมาตรการในการฝึกทหารใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนทุกปี เพราะมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับทหารทุกนายตามแนวทาง New Normal คือมีการปรับลดเวลาการฝึกลง และขยายสถานที่ฝึกให้กว้างมากขึ้นตามความเหมาะสม แต่ยังคงมีความเข้มข้นอยู่เหมือนเดิม เพื่อสร้างให้น้อง ๆ ทหารใหม่ทุกคนคนมีความสง่างาม เป็นมาตรฐานเดียวกัน และกลายเป็นต้นแบบที่ดีของกองทัพบก

สำหรับการฝึกทหารใหม่นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้น้อง ๆ ทหารใหม่จากการดำเนินชีวิตแบบพลเรือนมาเป็นแบบทหาร ทำให้ทุกคนได้ทราบถึงคุณลักษณะ ท่าทาง แบบธรรมเนียมปฏิบัติของทหาร รวมทั้งเป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ตลอดจนเสริมสร้างร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง รวมทั้งทำให้มีความรู้ในวิชาทหารเบื้องต้นที่ทหารทุกเหล่าจำเป็นต้องทราบ ไม่ว่าจะเป็น วิชาทหารทั่วไป การใช้อาวุธ และยุทธวิธี โดยในรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ครั้งนี้มีพลเรือนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เข้ามาเป็นทหารใหม่กองประจำการ ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง มณฑลทหารบกที่ 210 แห่งนี้ รวมทั้งสิ้น 159 นาย ซึ่งระยะเวลาการฝึกนั้นทางหน่วยจะมีการลดจำนวนการฝึกลง จากเดิมที่เคยฝึก 10 สัปดาห์เป็นเหลือ 6 สัปดาห์ มีการลดเวลาในทุกสาขาวิชาที่ฝึก เช่น การดำเนินกรรมวิธีฝึกทหารใหม่จากเดิม 30 ชั่วโมงก็จะลดเหลือ 27 ชั่วโมง การฝึกท่าบุคคลเบื้องต้นจากเดิม 78 ชั่วโมงก็จะเหลือ 39 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อทุกนายฝึกครบ 6 สัปดาห์แล้วจะต้องฝึกเฉพาะหน้าที่อีก 1 สัปดาห์ จึงจะสำเร็จการฝึกบุคคลตามที่กองทัพบกกำหนด และในวันนี้ที่มีการเปิดพิธีฝึกอย่างเป็นทางการ ก็ได้เน้นเน้นย้ำกับผู้บังคับบัญชาในเรื่องของการฝึก โดยให้ดำเนินการฝึกจากเบาแล้วค่อยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อย ๆ รวมถึงให้เน้นในเรื่องความเข้มแข็งของท่วงท่าและร่างกาย ให้ดูแลน้องทหารใหม่ ทั้งเรื่องการฝึก การกิน อยู่ หลับ นอน ให้เป็นอย่างดี และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น