ร่วมร้องเพลงมาร์ช ร.3 พัน.3 ส่งน้องเล็กของหน่วยเข้ามุ้งนอน ดูแลเสมือนญาติของกองทัพบก

นครพนม – “กล่อมน้องนอน” ร่วมร้องเพลงมาร์ช ร.3 พัน.3 ส่งน้องเล็กของหน่วยเข้ามุ้งนอน ดูแลเสมือนญาติของกองทัพบก

 

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง พันโท อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ได้ดำเนินการดูแล ใส่ใจ ห่วงใยทหารใหม่ผลัด 1/2563 เสมือนคนในครอบครัวของกองทัพบก แม้กระทั่งจะเข้ามุ้งนอน รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ดูแลใส่ใจน้องทหารตั้งแต่วันแรก ตามนโยบายครอบครัวเดียวกัน ของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รวมถึงการปรับรูปแบบการดูแลตั้งแต่วันแรกให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ถือว่าเป็นนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสำคัญ

พร้อมทั้งให้การดูแลทหารกองประจำการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายวินัยทหารต้านโควิด โดยการฝึกทหารใหม่ในสถานการณ์ COVID-19 ของหน่วย ร.3 พัน.3 ได้มีมาตรการรองรับในทุกมิติ เริ่มจากการคัดกรองตั้งแต่แรกที่มารายงานตัว มีการจัดทีมรักษาพยาบาลดูแลตลอดช่วงการฝึก การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มาตรการเว้นระยะห่าง มาตรฐานความสะอาด “ดูแล ใส่ใจ ห่วงใย เสมือนคนในครอบครัว” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและกำกับดูแลการรับประทานอาหาร ที่หลับนอน การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติของทหารใหม่ตามคำแนะนำใน “คู่มือทหารต้านภัย COVID-19” ของกองทัพบกอย่างเข้มงวด เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของทหารกองประจำการของหน่วย ร.3 พัน.3 ต่อไป

สำหรับเพลงที่ให้ทหารใหม่ฝึกขับร้องก่อนนอน เป็นเพลงมาร์ช ร.3 พัน.3 ซึ่งเป็นเพลงที่พันโทอุทัย นิลเนตร ผบ.ร.3 พัน.3 แต่งขึ้นด้วยตัวเอง ส่วนทำนองนั้นกรมดุริยางค์ทหารบกเป็นผู้ประพันธ์ทำนองให้ ถือว่าเป็นเพลงมาร์ชของหน่วย ร.3 พัน.3 ครั้งแรกที่มีบทเพลงมาร์ชให้กับหน่วย ซึ่งเป็นเพลงปลุกใจให้น้องๆทหารใหม่ได้ขับร้องก่อนนอนแล้ว ก็ยังใช้ขับร้องขณะวิ่งออกกำลังกายอีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญให้กำลังใจในการเริ่มต้นเข้ามาอยู่ในหน่วย ร.3 พัน.3 ซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของทหารใหม่

 

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดนครพนม กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น